Dansk vandteknologi i Californien

Dansk vandteknologi skal hjælpe amerikanerne med at kortlægge grundvandsressourcer og gøre vandindvindingen mere bæredygtig. 06-10-2017

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har underskrevet en samarbejdsaftale med den amerikanske delstat Californien, som skal sikre og styrke vidensdeling inden for vandområdet. Dansk vandteknologi er med helt i front og et øget samarbejde mellem USA og Danmark skal udbrede kendskabet til den danske vandmodel. De danske myndigheder skal hjælpe amerikanerne med en udvikling af lovgivningen på området, og derudover skal aftalen forbedre mulighederne for danske virksomheder på det amerikanske marked. I løbet af de kommende år skal der investeres mere end 50 milliarder kroner i forbedring af vandkvaliteten og reducering af vandspildet i den amerikanske delstat, og det forventes, at samarbejdsaftalen vil få stor betydning for dansk eksport.

Samarbejdet blev for alvor skudt i gang ved en konference i Sacramento, hvor myndigheder og virksomheder fra begge lande udvekslede idéer og viden med fokus på nogle af de igangværende projekter. Ét af de projekter, der allerede er godt i gang, er Water Technology Alliance (WTA), som er et initiativ iværksat af Industriens Fond, Eksportrådet og en række danske virksomheder, heriblandt AVK. WTA har for nyligt vundet to projekter i Californien.

Som følge af voldsom tørke i Californien de seneste år er det vigtigt for myndighederne at få kortlagt grundvandsressourcerne og gøre vandindvindingen mere bæredygtig. Det betyder blandt andet, at de danske virksomheder har fået til opgave at kortlægge den californiske undergrund i et stort område ved Monterey Bay, hvor samspillet mellem det ferske grundvand og saltvandet fra havet skal afdækkes. Som en del af et relateret projekt, skal danske erfaringer også hjælpe med at skabe overblik over grundvandmagasinernes afgrænsninger ved hjælp af avanceret datahåndtering og jordbaseret geofysik.

Du kan læse mere om de vundne projekter i den officielle pressemeddelse fra WTA og Aarhus Vand og om samarbejdsaftalen mellem Californien og Danmark på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved at besøge vores hjemmeside giver du samtykke til, at vi bruger cookies som beskrevet i vores privatlivspolitik.