Niels Aage Kjær træder tilbage som CEO

Efter mere end 53 år som CEO for AVK-koncernen træder Niels Aage Kjær tilbage som CEO og bliver formand for bestyrelsen i AVK Holding 02-10-2023

Niels Aage Kjær har valgt at træde tilbage som CEO og i stedet tiltræde rollen som bestyrelsesformand i AVK Holding.

Carsten Fode, som har været formand for AVK Holdings bestyrelse, fortsætter som bestyrelsesmedlem i AVK Holding. Søren Østergaard Sørensen udpeges som executive advisor for bestyrelsesformanden for AVK Holding.

Der er dannet et Group Executive Board, som får det overordnede ansvar for AVK-koncernen, og som har følgende medlemmer: CFO, Lars Kudsk, COO Bo Johansen og CTO, Søren Kjær, Group Director AVK Water Morten Sæderup Nielsen, Group Director AVK Advanced Manufacturing, Jacob Kjær, Group Director AVK Industrial, Finn Langballe, Sales Excellence & Marketing Director, Anne-Mette Kjær og Communication, Learning & Leadership Director, Pernille Kjær.

Ændringerne ovenfor er del af et planlagt generationsskifte i topledelsen hos AVK-koncernen, og vi er glade for, at organisationsstrukturen er på plads til at sikre en positiv udvikling fremadrettet.

”Jeg er fortrøstningsfuld med hensyn til, at den nye ledelsesstruktur vil gøre AVK i stand til at tage det næste skridt fremad og levere på de strategiske mål, som vi vedtog på strategimødet sidste år”, siger Niels Aage Kjær.

Organisationsændringerne træder i kraft pr. 1. oktober 2023.