Girls' Day in Science: Lokale piger besøger AVK for at høre om vand, bæredygtighed og karriere

AVK Academy & Visitor Centre åbnede dørene for 125 piger fordelt over to dage, som bød på masser af hygge, sjov og læring. 14-10-2022

Det er anden gang AVK deltager i den landsdækkende kampagnedag Girls’ Day in Science, og igen i år afholdte vi arrangementet over to dage.

Fokus var på vandets betydning for menneskers overlevelse, levestandard og sundhed samt på, hvordan vand har betydning for samfundsudviklingen, klimaforandringer, energi og mange af FN’s bæredygtighedsmål. Samtidig blev pigerne introduceret til en række muligheder for selv at gøre en vigtig forskel. 

AVK-piger med STEM-baggrund

Pigerne fik lejlighed til at møde nogle af AVK’s dygtige kvindelige medarbejdere, som med deres baggrund og arbejde i vandbranchen forhåbentlig kan være med til at inspirere de unge piger.

Pigerne mødte Mille Sveje Bøjgaard, som arbejder som projektleder i vores tekniske udviklingsafdeling, hvor hun bl.a. er med til at udvikle nye produkter og løsninger. Mille gav eksempler fra sit arbejde og fortalte om de produkter, hun er med til at udvikle, fra idé til 3D tegning og til færdigt produkt.

De mødte også Line Christensen, som arbejder med digital kommunikation og e-læring, og dermed er med til at sikre, at vores medarbejdere verden over bliver holdt opdateret med den nyeste viden inden for relevante emner. 

Efter oplæggene besøgte pigerne vores showroom, hvor de efter en kort introduktion til nogle af vores nøgleprodukter skulle på skattejagt. Her skulle de finde største og mindste mulige udgaver af de produkter, de var blevet introduceret til. Der var masser af god energi og gåpåmod – og selvfølgelig masser af spørgsmål. 

Efter frokost skulle pigerne arbejde med nogle praktiske opgaver, hvor de skulle komme med deres bud på ét af følgende tiltag:

  • Et sikkert vandforsyningssystem, som kan tage højde for tørke, oversvømmelse eller forurening
  • En model, som beskriver, hvordan man kan undgå forurening af søer og floder
  • Et cirkulært system, som udnytter vandets tur gennem samfundet

Efter brainstorming og gode diskussioner kom der nogle gode bud på tiltag til vores globale udfordringer med vand. Blandt andet blev der foreslået en omvendt støvsuger, som kan opsamle fordampet vand fra nedkølingsprocesser, og et nedsunket filter, som kan rense og transportere vand direkte til grundvandslagene i stedet for at lede det ud i havet.

Hvad er Girls’ Day in Science?

Naturvidenskabernes Hus og deres netværk for skole-virksomhedssamarbejde, Tektanken, står bag den landsdækkende kampagnedag Girls’ Day in Science. Kampagnen er sat i værk for at sætte fokus på manglen på kvinder og piger inden for IT, teknologi, naturvidenskab og matematik. På dagen(e) besøger piger fra grundskolens udskolingsklasser og gymnasier virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer over hele landet for at få et indblik i en karriere inden for de områder.