Kender du de gældende krav for ventiler til drikkevand?

I de seneste år har der i danmark været flere forskellige godkendelser i spil for produkter, der installeres i vores drikkevandsnet. Derfor kan det være svært at holde styr på, præcis hvilke krav der skal overholdes.

Hos AVK har vi valgt at sikre os en anerkendt typegodkendelse på vores produkter mens vi følger de nye forskrifter for anvendelse af messingmaterialer certificeret til brug i kontakt med drikkevand. På den måde bidrager vi til at bevare den gode danske vandkvalitet.

Fra VA-godkendelse til dråbemærket (GDV-ordningen) – og nu til typegodkendelse

For få år siden gik VA-godkendelsen fra at være obligatorisk til at være en frivillig ordning, og i stedet blev dråbemærket (GDV-ordningen) introduceret. Dråbemærket var kort fortalt meget lig VA-godkendelsen med undtagelse af fysisk-mekaniske egenskaber, men med øget fokus på sundhedsmæssige aspekter som fx blyafgivelse. I 2016 blev dråbemærket (GDV-ordningen) dog ændret fra en obligatorisk til en frivillig ordning i erkendelse af, at kravene var urealistisk høje i mange tilfælde.

Tre forskellige godkendelser er nu anerkendte alternativer til den frivillige danske GDV-ordning og afløser dermed også den tidligere VA-godkendelse: en gældende tysk certificeringsordning, den hollandske ATA og den svenske typegodkendelse.

Materialepositivliste

Sidst i 90’erne forsøgte man i EU at forene drikkevandsdirektivet og byggevaredirektivet til ét ”European Acceptance Scheme”. På denne måde ønskede man at skabe fælles krav til standarder for drikkevand fra vandværkets brønd til forbrugerens vandhane. Det blev aldrig til noget, men ud af det kom 4MS-samarbejdet mellem Tyskland, Holland, Frankrig og England, som selv valgte at videreføre krav og standarder fra de tidligere direktiver til lokale lovkrav. Heri indgår blandt andet en positivliste over materialer, heriblandt messing med lavt blyindhold. Lovkravet trådte i kraft i de fire lande den 10. april 2017, og der må kun sælges produkter, som overholder 4MS-forskrifterne til vandforsyninger i de pågældende lande. De fire landes godkendelsesinstitutter – DVGW, Kiwa, NF og WRAS – vil efter alt at dømme heller ikke længere udstede nye godkendelser på produkter, medmindre de opfylder de nye krav.

Vælg trygt AVK ventiler

Hos AVK har vi valgt den svenske typegodkendelse certificeret af Kiwa i Sverige. Da vi læner os op af godkendelserne i de fire lande i 4MS-samarbejdet, er det vigtigt for os at overholde deres krav. Alle vores produkter overholder derfor de nye strenge krav, uanset hvor i verden de sendes hen. Det kommer alle vores kunder til gode, selvom de pågældende lande måske endnu ikke selv fokuserer på fx messingmaterialers afsmitningsgrad.

Se datablade for vores stikledningsventiler og for Supa LockTM stikledningsventiler.

Download brochure

Kender du de gældende krav for ventiler til drikkevand?

Godkendelser er især vigtige for drikkevandsapplikationer, hvor det er afgørende, at komponenterne ikke må udgøre en risiko for forurening og ikke må påvirke smag og lugt. Ved at opnå og vedligeholde de mest anerkendte godkendelser inden for vand kan vi garantere, at AVK-ventiler altid lever op til højeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder.
Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved at besøge vores hjemmeside giver du samtykke til, at vi bruger cookies som beskrevet i vores privatlivspolitik.