Juridisk meddelelse og ansvarsfraskrivelse

Ejerskab af webstedet

Denne hjemmeside er hjemmeside for AVK Holding A/S, DK-8464 Galten, DANMARK - CVR 44.782.510 (CVR-nummer), og er blevet fremstillet i overensstemmelse med dansk ret.

Brug

Denne hjemmeside er ment som en introduktion til aktiviteterne i AVK Holding A/S, dets datterselskaber og associerede selskaber. Læs venligst denne ansvarsfraskrivelse og fortrolighedspolitikken, før du benytter hjemmesiden. Ved at benytte hjemmesiden, accepterer du de vilkår og betingelser, der er fastsat nedenfor, og samtidig samtykker du til vores fortrolighedspolitik.

Indhold

AVK Holding A/S efterstræber løbende at opdatere denne hjemmeside, men vi fralægger os ethvert ansvar, der måtte følge af fejl eller udeladelser eller manglende adgang til hjemmesiden, og vi kan nedlægge hjemmesiden uden forudgående varsel. Oplysningerne på denne hjemmeside er beregnet til generel vejledning.

Ansvar

Brug af hjemmesiden og søgning på denne sker på egen risiko. AVK Holding A/S garanterer ikke, at den software, der anvendes til hjemmesiden, og informationerne, online-applikationerne eller nogen anden service ydet ved hjælp af denne hjemmeside, er fejlfrie, eller at brugen af dem vil være uden afbrydelser. Vi stræber efter at bevare opdateret beskyttelse mod computer vira osv. og fralægger os ethvert ansvar for eventuelle angreb fra hackere, vira, mm.

ANSVARSFRASKRIVELSE

INDHOLDET PÅ DENNE HJEMMESIDE LEVERES "SOM DET ER". AVK GROUP A/S FRASKRIVER ALLE GARANTIER RELATERET TIL HJEMMESIDENS INDHOLD HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, NØJAGTIGHED, BETINGELSER, SALGSBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. HVERKEN AVK GROUP A/S ELLER DETS ASSOCIEREDE SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, TILFÆLDIGE, INDIREKTE ELLER FORBUNDNE SKADER SOM SKULLE VÆRE OPSTÅET VED ADGANG TIL ELLER BRUG AF INDHOLD FRA DENNE HJEMMESIDE INKLUSIV VIRUS, UANSET NØJAGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF ET SÅDAN INDHOLD.

Links

AVK Holding A/S er ikke ansvarlig for indholdet eller pålideligheden af websteder, der linkes til fra hjemmesiden, og kan ikke påtage sig ansvar for eventuelle skader eller tab som følge af tillid til disse hjemmesider. Links til tredjepartsoplysninger bør ikke tages som godkendelse af nogen som helst art. Vi kan ikke garantere, at disse links fungerer hele tiden, og vi har ingen kontrol over tilgængeligheden af de linkede sider.

Kommentarer

Eventuelle kommentarer vedrørende denne hjemmeside, som er sendt til AVK Holding A/S, tilhører AVK Holding A/S og kan benyttes uden begrænsninger. Modtagne kommentarer vil ikke blive behandlet fortroligt.

Elektronisk post

Alle elektroniske beskeder inklusiv tilhørende filer ("overførelsen") sendt af AVK Holding A/S, er fortrolige og udelukkende beregnet til adressaten, og kan være juridisk privilegerede og/eller fortrolige. Hvis du ikke er den tilsigtede modtager af overførelsen, må du ikke bruge, videregive, kopiere, distribuere eller beholde det eller nogen del af det. Hvis du har modtaget overførslen ved en fejl, bedes du meddele afsender omgående og slette alle kopier fra din computer.
 AVK Holding A/S giver ingen garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af overførelsen og påtager sig intet ansvar for ændringer foretaget efter afsenderen har afsendt overførelsen. Enhver udtalelse i overførelsen, kan være personligt for forfatteren, og kan ikke nødvendigvis reflektere AVK Holding A/S' holdning og kan ændres uden varsel.

Beskyttelse af kodeord

Nogle sider af www.avkvalves.com og tilknyttede sider kan være beskyttet med adgangskode. AVK Holding A/S forbeholder sig ret til at nægte registrering til enhver bruger. AVK Holding A/S forbeholder sig specielt ret til at gøre visse hjemmesider, der tidligere var frit tilgængelige, til genstand for registrering. AVK Holding A/S er berettiget til, til enhver tid og uden pligt til at begrunde, at nægte en bruger ret til at få adgang til kodeordsbeskyttet område ved at blokere brugerdata (som defineret nedenfor), især hvis brugeren:

  • benytter falske oplysninger med henblik på registrering;
  • krænker nogen gældende lovgivning i adgangen til eller brugen af AVK Holding A/S' hjemmeside, eller
  • ikke har brugt hjemmesiden i en længere periode.

Registrering

For at blive registreret skal brugeren give korrekte oplysninger. Brugeren skal sikre, at brugerdata ikke er tilgængelig for tredjemand, og brugeren er ansvarlig for alle transaktioner og andre aktiviteter, der gennemføres under sine brugerdata. Ved afslutning af enhver online session, skal brugeren logge af fra de adgangskode-beskyttede hjemmesider. Hvis og i det omfang brugeren bliver opmærksom på, at tredjemand misbruger ens brugerdata, skal brugeren med det samme underrette AVK Holding A/S skriftligt eller via e-mail.Brugeren kan til enhver tid skriftligt anmode om ophævelse af registreringen, forudsat at sletningen ikke vil krænke den korrekte udførelse af et kontraktforhold. I sådanne tilfælde vil AVK Holding A/S fjerne alle brugerdata og brugerens andre gemte personlige informationer, så snart disse informationer ikke længere er nødvendige.

Opdateringer

AVK Holding A/S forbeholder sig ensidigt retten til at opdatere, modificere, og ændre sin juridiske meddelelse, ansvarsfraskrivelse og privatpolitik på ethvert tidspunkt. Alle sådanne opdateringer, modificeringer og ændringer er bindende for alle brugere og læsere af denne hjemmeside, og vil blive offentliggjort her.

Lovvalg og værneting

Denne ansvarsfraskrivelse og juridiske meddelelse er underlagt dansk ret uden hensyn til konflikt af lovregler. Enhver tvist der udspringer af eller i relation til denne juridiske meddelelse, ansvarsfraskrivelse og fortrolighedspolitik, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved de danske domstole.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Alt materiale på dette website er underlagt copyright, varemærker og andre immaterielle rettigheders beskyttelse efter nationale og internationale love. Navne, mærker og logoer på denne hjemmeside er beskyttede varemærker eller handelsnavne. Intet på denne hjemmeside skal fortolkes som en licens eller ret til at bruge noget varemærke vist på hjemmesiden uden forudgående skriftlig tilladelse fra AVK Holding A/S. Du må downloade det materiale, der vises på hjemmesiden til ikke-kommerciel og personlig brug, forudsat at du respekterer og overholder alle ophavsrettigheder, varemærker og andre meddelelser om ejendomsret. Du må ikke gengive, kopiere, genudgive, uploade, sende, overføre eller på nogen måde distribuere indholdet af denne hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd og video til hverken offentlig eller kommerciel brug eller kommunikation, uden forudgående skriftlig tilladelse fra AVK Holding A/S.