Interaktiv AVK-verden

De fleste AVK-produkter installeres under jord, og det er derfor ikke så ofte, du får dem at se. I vores interaktive AVK-verden kan du lære om produkterne og se eksempler på, hvor de bruges.

AVK-verdenen viser typiske installationer af ventiler, brandhaner og tilbehør inden for vandforsyning, spildevandsbehandling, gasdistribution og brandbekæmpelse.

Hvordan kommer jeg rundt i AVK-verdenen?

På illustrationen kan du se ikoner for de forskellige anvendelsesområder. Når du holder musen over ét af disse ikoner, kan du se, hvilket anvendelsesområde ikonet henviser til. Klik på ikonet for at se ventiler og tilbehør, som typisk anvendes til denne type installation. Du kan klikke på ikonerne ved siden af produkterne for produktdetaljer og links direkte til vores produktsøger. 

Kontakt din lokale AVK-repræsentant, hvis du har spørgsmål til produkterne.

 

Brandbekæmpelse - indendørs

Brandbekæmpelse - udendørs

Gasdistributionog transmission

Gasanlæg

Gastransmissionog distribution

Spildevandsopsamling

Spildevandsudløb

Spildevandsbehandling

Vandforsyningog transmission

Vandforsyningsanlæg

Vandtransmissionog vandforsyning