AVK tager endnu et skridt i retning mod øget bæredygtighed

I starten af 2022 etablerer vi et solcelleanlæg på tagene af vores erhvervsbygninger i Skovby. Anlægget vil reducere vores CO2-udledning med 128 tons om året og er et led i koncernens målsætning om at blive CO2-neutral. 01-12-2021

Det er vores ønske at bidrage til en bæredygtig udvikling og dermed være med til at løse nogle af de udfordringer, verden står overfor. Det gør vi ved at udvikle kvalitetsprodukter med lang levetid, som bidrager til bæredygtig udvikling. Samtidig arbejder vi kontinuerligt på at reducere vores miljøpåvirkning. Det gør vi løbende ved at optimere processer og udstyr samt ved at investere i grøn strøm.

Som et led i denne målsætning etablerer AVK International et nyt solcelleanlæg i Skovby i starten af 2022. Det er et 950 kWp solcelleanlæg, som placeres på tagene på Bizonvej i Skovby. Anlægget vil producere 857.000 kWh om året, hvilket vil reducere vores CO2-udledning med 128 tons om året. 

Anlægget følger et tilsvarende solcelleanlæg, der blev etableret ved AVK Gummi i Låsby tidligere på året. Herudover arbejdes der intenst på opsætning af et større anlæg ved Wedelslund, som efter idriftsættelse vil reducere CO2-udledningen på AVK’s fabrikker og lokationer i Galten, Skovby og Låsby ganske betragteligt. 

Ovenstående er et led i AVK-koncernens målsætning om på sigt at blive CO2-neutral. På nuværende tidspunkt udgør andelen af grøn strøm 21 % af AVK-koncernens samlede energiforbrug, og det er målet at øge denne andel via investeringer i grønne energikilder.

Brochure

AVK bæredygtighedsrapport 2022/2023

Vi arbejder målrettet for at bidrage til at nå FN’s Verdensmål og for at reducere vores miljø- og klimapåvirkning.