Bæredygtighedsrapport

FN har vedtaget 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, der skal lede verden i en mere bæredygtig retning. Hos AVK anerkender vi bæredygtighed og verdensmålene som værende af afgørende betydning, og vi gør vores bedste for at gøre en forskel på dette område. 17-01-2020

Som tillæg til vores årsregnskab for 2018/2019 har vi udarbejdet en bæredygtighedsrapport. Med fokus på socialt ansvar og FN's verdensmål indeholder rapporten information om vores mission, forretningsmodel og leverandørstyring samt vores initiativer til at støtte de globale mål. Vores produkter og tjenester udgør en betydelig del af en bæredygtig vandinfrastruktur, og vi er dedikerede til at identificere områder, som kan forbedre den måde, vi driver forretning på, til gavn for miljøet.

Nogle af de AVK-aktiviteter, der er relateret til verdensmålene er

  • World Water Day-konkurrence for vores kunder og forretningspartnere for at skabe opmærksomhed omkring nogle af de projekter, der har positiv påvirkning på vand-, sanitet- eller miljøområdet.
  • Medinitiativtager til en vandsommerskole, der afholdes i samarbejde med Aarhus Universitet og førende danske vandselskaber og vandforsyninger.
  • Fortsat fokus på genanvendelse af restprodukter fra vores produktion med det formål ikke at have affald til deponering. Vi ønsker at kunne redegøre for håndteringen af affald fra både produktion og administration, og vi har et klart defineret mål om, at alle rest- og biprodukter skal indgå i en cirkulær økonomi.
  • Indsamling af data for energiforbrug for alle AVK-selskaber og derefter formulering af mål for forbedringer. Hovedformålet er at opretholde vand- og energiforbruget på trods af en øget produktion.

Som global markedsleder tager vi globalt og lokalt ansvar, og AVK-gruppen har klart definerede politikker for sikkerhed, miljø, etik og kvalitet.

To gange om året vil vi udarbejde en statusrapport på vores arbejde med CSR og bæredygtighed på tværs af hele AVK-gruppen. Rapporten vil være baseret på indsamlet data og opfyldelsen af de definerede mål.

Download

AVK bæredygtighedsrapport 2022/2023

Vi arbejder målrettet for at bidrage til at nå FN’s Verdensmål og for at reducere vores miljø- og klimapåvirkning.