AVK International certificeret i henhold til ISO 50001

AVK International er nu certificeret i henhold til ISO 50001:2018-standarden for energiledelse efter fem dages revision af vores processer udført af DNV (Det Norske Veritas). I samme ombæring opnåede vi recertificeringer af vores fire andre ISO-certifikater. 04-05-2023

ISO 50001-standarden specificerer krav til etablering, implementering, vedligeholdelse og forbedring af processer, som giver virksomheden en systematisk tilgang til kontinuerligt at reducere energiforbrug og miljøpåvirkninger. Certificering efter standarden kan bidrage til:

  • Forbedring af energiprocesserne, herunder energieffektivitet, anvendelse og energiforbrug
  • Reduktion af miljøpåvirkningen, herunder drivhusgasemissioner, uden det påvirker driften og samtidig øger rentabiliteten
  • Kontinuerlig forbedring af energiledelsessystemerne
  • Sikring af måling, dokumentation, rapportering og benchmarking af energiforbruget

Denne vinter har vi reduceret vores samlede gasforbrug til opvarmning med cirka 40% ved at installere elektriske varmepumper på én af vores fabrikker samt ved generelle sparetiltag. Selvom installationen af elektriske varmepumper har medført et højere elforbrug til opvarmning, har vi alligevel reduceret vores samlede forbrug til opvarmning med mere end 110.000 kWh. Derudover producerede vi mere end 141.000 kWh grøn strøm via solpaneler på tagene af vores bygninger i Skovby.

Vi har fokus på kvalitet, sikkerhed og miljø, og vi er stolte af at have opnået flere certificeringer:

  • ISO 9001 – kvalitetsledelse
  • ISO 29001 – kvalitetsledelse inden for olie- og gasindustrien
  • ISO 14001 – miljøledelse
  • ISO 45001 – arbejdsmiljøledelse
  • ISO 50001 – energiledelse