Vidensdeling er vores bedste forsvar mod klimaforandringer

Ifølge FN’s nye rapport World Water Development Report 2020, der blev offentliggjort på Vandets Dag den 22. marts, er det ikke altid nødvendigt at tænke ud af boksen. I stedet skal vi fokusere mere på at sætte flere af de teknologier i spil, som vi allerede kender. 29-04-2020

I takt med at vores planet bliver varmere, er vand blevet et af de primære elementer i vores oplevelse af det skiftende klima. Vand er dog sjældent en del af klimadebatten eller internationale klimaaftaler, selvom det spiller en væsentlig rolle inden for fx fødevaresikkerhed, produktion af energi, bekæmpelse af fattigdom og økonomisk udvikling.

Det stemmer overens med vores opfattelse af, at vand bør have meget mere opmærksomhed på den globale klimadagsorden; herunder i debatterne om sundhed og produktion af energi. Vand er kilden til alt liv og udvikling på Jorden, og vores forvaltning af vandet kan have enorm betydning for, hvordan vi kan håndtere FN’s 17 verdensmål om bæredygtig udvikling.

Spred budskabet om eksisterende teknologier

Rapporten fastslår, at selvom vi skal fokusere på forskning og udvikling, så er det lige så vigtigt at implementere allerede gennemprøvede og velkendte teknologier. Der er rigeligt at tage af, og med tilstrækkelig opmærksomhed og uddannelse er det sådan, vi kan – og bør – sætte en ny retning.

80% af alt menneskeskabt spildevand udledes direkte i naturen uden nogen form for behandling. Spildevandet bør indsamles og behandles, og det overskydende slam bør udnyttes til produktion af energi. Hvis det behandlede spildevand derefter kan udledes i nærområdet, kan energiregningen reduceres. Udledning i nærområdet kan fx ske ved at anlægge et vådområde, der kan bidrage med biodiversitet og rekreative områder. Ved kontrolleret sivning til grundvandet er byen desuden ikke i fare for at synke på grund af overudnyttede grundvandsreserver, som i dag ellers er et problem for mange større byer.

Anvendelsen af kendt teknologi vil kun ske ved øget opmærksomhed og uddannelse og gennem initiativer som fx kapacitetsprogrammer. Vi bidrager på dette område med vores sommerskole ”Advanced Water Cycle Management Course”. Med den nyeste viden inden for vandteknologi ved hånden og med en holistisk tilgang til hele vandets vej gennem samfundet, fokuserer vi på at opnå de mest effektive forsynings- og behandlingsprocesser. Læs mere om vores sommerskole. Bemærk: På grund af COVID-19 er dette års vandsommerskole aflyst.

Klimaforandringer påvirker vandforvaltningen over hele verden

Vand og klima hænger uløseligt sammen. Mens bedre forvaltning af vores vandressourcer kan reducere CO2-udledningen, så påvirker klimaet også i høj grad håndteringen af vand og spildevand. Tørke taler for sig selv, og oversvømmelse har skadelig effekt på rørledninger og vandinfrastruktur. Ekstrem regn fører til overløb og skaber derved forurening og udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

Rapporten fastslår også, at forvaltningen af vandressourcerne i øjeblikket er stærkt underfinansieret og har brug for langt større opmærksomhed fra de globale myndigheder.

Vil du vide mere? Læs hele artiklen på www.avkvalves.com.