Vandsommerskole 2019

Aarhus University Centre for Water Technology (WATEC) samarbejder med bl.a. AVK om sommerskolen ”Advanced Water Cycle Management”. Udover Aarhus Universitet og AVK er Aarhus Vand, Skanderborg Forsyningsvirksomhed, AquaGlobe, Grundfos, Kamstrup, DHI, NIRAS, I-GIS og ingeniørskolen i Aarhus også partnere i projektet. 20-08-2019

Fra teori til effektive løsningsforslag

Det er første gang sommerskolen afholdes, og 46 deltagere er samlet for at løse globale vandudfordringer. Blandt deltagerne er der repræsentanter fra ministerier, virksomheder og offentlige institutioner samt studerende på bachelor-, kandidtat- og Ph.D.-niveau fra Spanien, Finland, Litauen, Indonesien, USA, Slovakiet, Malaysia, Sydafrika, Portugal, Indien, Italien, Norge, Tyskland og Danmark.

Der sættes fokus på tre teoretiske emner; grundvand, vanddistribution og spildevand. I løbet af kursets to uger får de studerende både teoretisk viden og effektive løsningsforslag til branchens problemstillinger og erfaring med, hvordan man omsætter den viden til handling, når de i teams arbejder med at løse autentiske problemstillinger.

"Med WATECs ’Summer School’ har AVK taget initiativ til noget, der virkeligt kan være med til at styrke rekruttering og sikre, at vi har de medarbejdere, der skal til for at rykke på FNs verdensmål”, Direktør for Skanderborg Forsyningsvirksomhed og AquaGlobe Jens F. Bastrup.

Verdensførende inden for vandteknologi

Sommerskolen afholdes i Låsby, og det er ikke et tilfælde, at det foregår netop i Danmark, hvor vi er frontløbere på mange områder inden for vandteknologi. For eksempel i forbindelse med non-revenue water, der er et udtryk for produceret vand, som aldrig når frem til kunderne på grund af lækager eller lignende, og som forsyningen dermed ikke får betaling for. Det ligger i Danmark på 6-8 procent, mens det andre steder i verden når op mod 70 procent. Vi anvender avanceret teknologi i vanddistributionen, har energiproducerende rensningsanlæg og har et system, der kortlægger, beskytter og administrerer grundvandssystemet. Vi har altså både viden og teknologi til at håndtere vandudfordringer som disse, og der er stort behov for at udbrede den viden.

"Jeg ser det som meget frugtbart, at vi formidler løsnings-muligheder sammen med vidensinstitutioner, virksomheder og myndigheder som inspiration til studerende og folk i vandsektoren globalt. Det understøtter den danske Vandvision og bidrager med konkrete løsninger under FN’s Verdensmål. Et stort skulderklap til ildsjælen Michael Ramlau, AVK, for at få ideen rullet i gang", Direktør Lars Schrøder, Aarhus Vand.

Besøg ved AVK

For de studerende er der udover teori og gruppearbejde også en række virksomhedsbesøg på programmet, bl.a. en tur til AVK, hvor de efter en guidet tur på fabrikken fik mulighed for at se nærmere på vores løsninger. Vores Global Brand Manager Michael Ramlau-Hansen gav en kort virksomhedspræsentation, og derefter blev der set nærmere på produkterne i vores showroom, hvor ventiler blev åbnet og lukket, og vores løsninger blev diskuteret og inspiceret nøje. Det var en fornøjelse at have så mange engagerede besøgende!

Du kan læse om sommerskolen på WATEC’s hjemmeside.