Vand- og spildevandsseminar med fokus på energioptimering

I samarbejde med Danfoss har vi afholdt et vand- og spildevandsseminar med fokus på energieffektivisering. 29-05-2019

Med fokus på energieffektivitet i vandbranchen var der lagt op til en spændende dag med oplægsholdere fra Danfoss VLT Drives og Aarhus Vand.

Dagen startede med oplæg ved Mads Warming fra Danfoss VLT Drives om energi- og vandeffektivitet globalt. Han fremlagde blandt andet en række foruroligende facts, der for alvor kan være med til at sætte risikoen for en global vandkrise på dagsordenen: Der skal 140 liter vand til at lave bare én kop kaffe, 2.400 liter vand til at producere én hamburger og 10.855 liter vand til at producere ét par jeans. Vi bliver flere og flere indbyggere på verdensplan, vi forbruger mere og mere vand, og 80% af spildevand globalt bliver ikke renset. Vi står således overfor en global udfordring, og derfor indgår vand også som en del af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Med Marselisborg Renseanlæg som udgangspunkt gav Anders Lynggaard-Jensen fra Aarhus Vand en præsentation om procesoptimering og energieffektivisering. Marselisborg Renseanlæg har opnået en energiproduktion på 234%, og anlægget producerer altså over 100% mere energi end der forbruges. De flotte resultater er opnået ved blandt andet at installere tryksensorer, skifte til komponenter der tillader styring, og ved at indføre nye processer i eksisterende tanke. Anders kom også ind på procesoptimeringer på Egå Renseanlæg, som også har givet gode resultater, og på CHAIN-projektet der handler om at skabe trykstyret, forbrugerdrevet vandforsyning, hvor der kun produceres det vand, der er behov for.

Tak til alle deltagere og oplægsholdere for inspirerende præsentationer og interessante diskussioner om både globale og lokale udfordringer i vand- og spildevandsbranchen.

Indblik

Reguleringsventiler

Reguleringsventiler kan bidrage til reduceret vandspild forårsaget af lækager og kan medvirke til en effektiv håndtering af vandforsyningen. Risikoen for vandslag og rørbrud reduceres ved at holde et konstant tryk, flow eller niveau, selvom der sker ændringer i forsyningsnettet. Det giver besparelser for vandværkerne, som derved kan reducere mængden af vandspild.

Download brochure

Vandforsyning

Se vores ventiler, brandhaner og tilbehør til vandforsyning

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved at besøge vores hjemmeside giver du samtykke til, at vi bruger cookies som beskrevet i vores privatlivspolitik.