AVK redder lidt af verden

En programserie på TV2 ØSTJYLLAND ser nærmere på østjyske virksomheder, der bidrager til en renere fremtid. TV-stationen lagde turen forbi AVK, hvor Global Brand Manager Michael Ramlau-Hansen fortæller, hvordan vores ventiler blandt andet kan være med til at mindske vandtabet og dermed passe bedre på verdens vandressourcer.

Danmark er blandt verdens bedste

I Danmark er vi blandt verdens bedste til at passe på vandet, når det handler om, hvor meget vand, der når frem fra vandværket til forbrugerne. Med et vandspild på mindre end 10% ligger vi helt i top, og vi deler gerne vores viden og ekspertise, så lande med langt større vandspild også kan få glæde af de nyeste teknologier til at nedbringe spildet.

Den intelligente reguleringsventil

AVK-ventilernes styrke er holdbarhed, funktionalitet og kvalitet. Holdbarheden er vigtig, da ventilerne monteres på vandrør halvanden meter under jorden, og det kræver mange ressourcer, hvis de skal skiftes ud eller repareres. Kvaliteten er også vigtig, da et nøjagtigt overblik over vandspildet afhænger af, om ventilerne lukker 100% tæt. Gør de ikke det, er det svært at vurdere, om der er tale om vandspild, eller om vandet blot løber over til et andet område.

Reguleringsventilens funktionalitet er en vigtig brik i fremtidens vandforsyning. Ventilen kan eliminere store trykforskelle i ledningsnettet over tid og derved være med til at forlænge rørenes levetid. Fx kan det være gavnligt at sænke trykket om natten, hvor forbruget er lavest og derved passe bedre på rørene. Når rørene holder, får vi færre lækager og mindre vandspild.

Bæredygtighed på dagsordenen

Hos AVK har vi fokus på bæredygtighed og på FN’s verdensmål. Mål nummer 6 handler om, at alle skal have adgang til rent vand og sanitet og for at komme i mål med det, kræver det, at vi passer på vores vandressourcer og begrænser spild. Behandlingen af rent drikkevand står derfor højt på den bæredygtige – og på vores – dagsorden.

Læs hele artiklen: Østjyske ventiler passer på verdens vand

Video

Østjyske ventiler passer på verdens vand

TV2 ØSTJYLLAND har lavet en programserie, hvor de ser nærmere på nogle af de østjyske initiativer, der bidrager til at gøre verden lidt renere og fremtiden lidt lysere. Se med her, hvor de besøger AVK, og Global Brand Manager Michael Ramlau fortæller, hvordan vi er med til at redde (lidt af) verden.