Aqua Globe - et dansk udstillingsvindue til verden

Miljøministeriet, de danske vandværkers landsorganisation Danva, Dansk Vandteknologi og private virksomheder har en fælles målsætning om at skabe 4.000 nye arbejdspladser i vandsektoren i Danmark samt fordoble eksporten af vandrelaterede produkter og viden. 26-06-2017

Torsdag d. 22. juni var der rejsegilde for Aqua Globe i Skanderborg, som en række virksomheder inden for vandbranchen er gået sammen om, netop for at understøtte dette mål. Iblandt disse virksomheder er AVK.

Aqua Globe har et mål om, at der allerede inden årets udgang skal være 20 partnere med i samarbejdet. Indtil videre er de involverede partnere AVK, Grundfos, Kamstrup, Skanderborg Forsyning, Stjernholm, Eltronic og Danova. Der forventes dog flere underskrifter allerede inden sommerferien.

”Fordelen ved dette center er, at virksomhederne kan præsentere deres nye produkter i real life på vort anlæg. Og som forsyningsvirksomhed får vi de nyeste teknologier, hvilket er til fordel for vores kunder. Blandt andet med en langt mere effektiv driftsøkonomi,” sagde formanden for Skanderborg Forsyning, Henrik Müller.

Borgmester Jørgen Gaarde roste også initiativtagernes fremsynethed: ”Dette er en lokal ting, men i en global dagsorden, hvor det er en stadig større udfordring at skaffe rent drikkevand i en verden, hvor der er mangel på vand.

”Aqua Globe skal være med til at visualisere, hvordan en moderne effektiv vandforsyning opererer. Produkterne fra AVK ligger godt begravet cirka halvanden meter under jordoverfladen monteret på de vandrør, der sørger for det rene drikkevand. Aqua Globe skal på en spændende og visionær måde være med til at bringe det i øjenhøjde - ikke bare for skoler og lokalsamfund, også som et internationalt udstillingsvindue for dansk vandforsynings kompetencer, know-how og kvalitetsprodukter,” sagde brand manager Michael Ramlau-Hansen fra AVK. 

Læs hele artiklen "Unikt samarbejde styrker østjyske virksomheder" fra Århus Stiftstidende

Download brochure

Vandforsyning

Se vores ventiler, brandhaner og tilbehør til vandforsyning

Download

Spildevandsbehandling

Se vores ventiler og tilbehør til spildevandsbehandling