Case

Digitalisering sikrer rent drikkevand

Skanderborg Forsyning dækker et stort forsyningsområde, hvor de skal sikre rent drikkevand til forbrugerne. Derudover vil de gerne sikre, at der ikke forekommer uautoriseret brug af forsyningens brandhaner. Men det kan være en udfordring at få overblik over brandhanernes status, fordi de er placeret rundt omkring i forsyningsområdet.

Det er Skanderborg Forsynings højeste prioritet at sikre rent drikkevand til forbrugerne, samtidig med at de forbedrer deres serviceniveau på brandhaner. Derfor besluttede de at indlede et samarbejde med AVK Smart Water.

Generelt er det svært for forsyningen at have overblik over, om brandhanerne i området bruges, hvornår de bruges, eller hvem der bruger dem. Brandhanerne må kun anvendes af brandmyndighederne eller vandforsyningen, men uautoriseret brug er tidligere blevet opdaget. Det er dog svært for forsyningen at afgøre, om der er tale om vandalisme af brandhanerne eller decideret tyveri fra dem. Uautoriseret brug er ikke alene ulovligt; det udgør også en risiko for forurening af drikkevandet.

“Skanderborg Forsyning forsøger altid at reducere hændelser, der kan påvirke drikkevandet negativt. Derfor var det vigtigt for os at finde en løsning, der kan indikere, hvor længe en brandhane har været inaktiv, da det kan påvirke vandkvaliteten. Derudover vil vi også gerne reducere uforklarlige vandtab, der forekommer i netværket”, siger driftschefen i Skanderborg Forsyning.

Derudover ønskede forsyningen at reducere uforklarligt vandtab i forsyningsnettet. Især brandhanerne i industriområderne er udsat for vandtab. Skanderborg Forsyning har brugt kabelbindere til at sikre brandhanerne, men når forsyningen har kontrolleret dem, har de været skåret over.

IoT skal sikre en effektiv og sikker vandforsyning

Skanderborg Forsyning ønskede en intelligent løsning, der kan monitorere brandhanerne i deres forsyningsnet og dermed reducere – og ultimativt helt eliminere – uautoriseret brug, og derfor slog de sig sammen med AVK Smart Water.

AVK Smart Water har udviklet VIDI Cap-løsningen, der gør det muligt at monitorere, hvor og hvornår brandhanerne bliver brugt, og hvor længe de eventuelt ikke har været i brug. Løsningen består af en IoT-enhed monteret i brandhanens dæksel. Dermed kan enheden sende et radiosignal til en Cloud-platform, når dækslet åbnes.

"En IoT-baseret løsning giver forsyningerne mulighed for pålidelig og omkostningseffektiv monitorering af forsyningsnettet og giver endvidere mulighed for at reagere, når et dæksel på en brandhane åbnes", forklarer AVK Smart Water.

Fordele og unikke muligheder

Teknologien bag AVK Smart Waters VIDI Cap-løsning giver utallige fordele og unikke muligheder for forsyningsselskaberne. Den kan ikke blot monitorere, om dækslet er åbent eller lukket; den kan også monitorere, hvor længe det er siden, at en brandhane har været i brug. Denne information er vigtig, da stillestående vand udgør en risiko for bakterievækst og forurening af vandet.

Løsningen vil også gøre det muligt for Skanderborg Forsyning at informere forbrugerne, når brandhanerne er i brug. Dette kan nemlig nogle gange påvirke vandets farve på grund af jern og mangan.

“Der følger mange muligheder og fordele med IoT-løsningen, og den vil helt sikkert forbedre vores serviceniveau og hjælpe med at sikre, at vi kan levere rent drikkevand til vores forbrugere”, siger driftschefen.

Fremtidens brug af IoT-løsninger i vandforsyningen

AVK Smart Water og Skanderborg Forsyning har testet løsningen med gode resultater, og Skanderborg Forsyning planlægger nu næste skridt i digitaliseringen af de 80 brandhaner i deres forsyningsnet.

AVK Smart Water ser frem til at fortsætte samarbejdet med Skanderborg Forsyning for at sikre vandforsyningen og kvaliteten af drikkevandet i Skanderborg. Fremtiden og digitaliseringen af forsyningsnettet bringer mange spændende projekter for AVK Smart Water, og vi ser frem til endnu flere installationer af både VIDI Cap og andre IoT-sensorer fra vores produktprogram, som fx VIDI Positioner, tryksensorer og temperatursensorer.

Fakta om Skanderborg Forsyning

Skanderborg Forsyning er hovedforsyner af vand i Skanderborg, der har ca. 62.000 indbyggere.

Virksomheden står for drift og anlæg af den tidligere offentlige vandforsyning og spildevandsbehandling i Skanderborg Kommune og er 100 % ejet af Skanderborg Kommune. De leverer bl.a. drikkevand til kunder i Skanderborg, Vrold, Stilling, Gram og Herskind-Skivholme-området, hvilket foregår fra fem vandværker og igennem 226 km hovedledninger.

Hvad er Smart Water?

Et Smart Water-netværk er et fuldt integreret sæt af digitale produkter, løsninger og systemer, der gør det muligt for vandværker at:

  • Monitorere og diagnosticere problemer
  • Prioritere og styre vedligeholdelse
  • Fjernstyre og optimere netværk ved hjælp af data-drevet indsigt
  • Give kunderne de informationer om deres forbrugsmønstre, som de har brug for

Animation

Monitorering med AVK Smart Water

AVK Smart Water har udviklet et koncept, hvor IoT-enheder installeret på AVK’s standardventiler og brandhaner monitorerer forsyningsnettet og indsamler data. Her kan du se, hvordan løsningen kan bidrage til reduceret vandspild, øget effektivitet og bedre overblik.

Download brochure

Brandhaner og tilbehør

Se vores brandhaner, ventiler og tilbehør til brandbekæmpelse