Case

Store fordele ved anvendelse af PE-rør i vandforsyningen

Ved at anvende PE-rør og ventiler med PE-ender i dit PE-rørsystem kan du opnå fordelene ved et fuldsvejst rørsystem uden bolte og mekaniske samlinger og dermed en væsentlig lavere risiko for lækager.

Mange vandforsyninger anvender i dag PE-rør i distributionsnetværket, og det er der gode grunde til. PE-rør har en længere levetid end rør af traditionelle materialer, de er korrosionsbestandige, og de er forholdsvis lette at håndtere og transportere.

Både i Aalborg og i Aarhus anvendes PE-rør ved stort set alle vandforsyningernes nyetableringer og kun enkelte typer reparationer eller ændringer af eksisterende rørledninger foretages med eternit-, støbejerns- eller PVC-rør. AVK skydeventiler med PE-ender indgår som en del af et fuldsvejst rørsystem, der dækker store dele af distributionsnetværket for de to forsyningsområder.

Etablering af en ny forsyningsledning i Aalborg

Sønderholm Vandværk, der hører under Aalborg Forsyning, er den eneste forsyning til Nibe. På grund af forsyningssikkerhed skal der være en backup-forsyning, så der i tilfælde af fx forurening af drikkevandet fra Sønderholm Vandværk kan leveres vand til forbrugerne i Nibe fra et andet vandværk. Der skulle derfor etableres en ny forsyningsledning til området fra et af de nærliggende vandværker. Den nye forsyningsledning blev anlagt med PE-rør og AVK-ventiler med PE-ender.

I de mindre størrelser DN32-50 anvendes ofte ventiler med PRK-koblinger, hvorimod der for større størrelser altid anvendes ventiler med PE-ender. Ved etableringer i byområder samles rør og ventiler med muffesvejsning ved fx 12 meter, 24 meter og ved T-stykker. På længere strækninger samles rørene med stuksvejsning, som giver mulighed for at svejse rørene, inden de lægges i rørgraven.

”AVK-ventiler er gode produkter, der lever op til gældende krav”, Aalborg Forsyning

Nyt vandværk i Aarhus-forstaden Beder

Vandværket i Beder var forældet, og der skulle derfor etableres et nyt. Udover selve etableringen af det nye vandværk krævede det også tilslutning til eksisterende hovedledninger, der leder råvand til rensning på vandværket, og tilslutning til distribution til forbrugerne. I samme ombæring etablerede forsyningen en ny 450 mm hovedledning løbende 5,5 km fra Højbjerg til vandværket i Beder, da den eksisterende var slidt, og rørledningen skulle følge en ny rute til det nye vandværk. På den lange strækning blev der boret ud, rørene blev skudt ind, og der blev etableret pilothuller til samlinger. PE-rørene blev samlet med stuksvejsninger, og i pilothullerne blev der brugt flangeventiler på grund af størrelsen på 450 mm. På daværende tidspunkt kunne AVK skydeventiler med PE-ender kun leveres op til 400 mm udvendig rørdiameter. Nu leveres ventilerne op til 630 mm.

Tilslutning af råvand til rensning på vandværket blev ligeledes etableret med PE-rør og en DN400 AVK ventil med PE-ender. Rørlængderne blev samlet med stuksvejsninger og derefter lagt i rørgraven. Bøjninger og ventiler blev samlet i rørgraven med elektrosvejsning.

Etableringen af det nye vandværk i Beder medførte endvidere etablering af vandafledning i parken ved siden af. Her måtte Aarhus Vand flytte nogle vandledninger, og der blev lavet bøjler af PE-rør, som blev ledt under vandafledningssøerne og derefter sat sammen med de eksisterende rørledninger af eternit.

”PE-rør er lettere at arbejde med og generelt i en bedre kvalitet end alternativer som fx eternit-, støbejerns- og PVC-rør. Du slipper for håndtering af store bolte, og så er der ingen mekaniske samlinger, der kan give anledning til utætheder.”

Fordele ved PE-rør

De to vandforsyninger er enige om, at PE-rør er det bedste valg til vandforsyning, og i begge områder har PE-rør været standard ved nyetableringer de sidste mange år.

Og ifølge de to forsyninger er der flere fordele. Blandt andet at PVC-rør indeholder phtalater og kan blive skørt som glas, når det bliver ældre, og at rør af støbejern og eternit skal ligge lige for ikke at knække, hvorimod PE-rørene følger terræn og ikke kræver nivellering af underlaget.

Fordele ved AVK skydeventiler med PE-ender

  • Leveres med udvendig rørdiameter op til 630 mm (til vand)
  • Ventil-/rørsamling har ingen bolte og er stærkere end selve PE-røret
  • Mulighed for at godkendelser for PE-rørene vil være gældende for hele systemet, da designet gør det muligt at montere alle typer standard PE-rør på ventilerne
  • Ekstra lange rørender giver mulighed for en ekstra svejsning
  • Mulighed for kapperør med DK-VAND-certificering
  • Anerkendt AVK-design

Video

PE-rør i vandforsyningen

Et fuldsvejs PE-rørsystem giver en lang række fordele som fx lavere risiko for lækager, let installation og lang holdbarhed.

Video

Skydeventiler til et fuldsvejst PE-rørsystem

Du kan designe et fuldsvejst PE-rørsystem til vandforsyning op til 630 mm. Tag med en tur på fabrikken, hvor vi fremstiller AVK skydeventiler med PE-ender.