Case

Første sektionsbrønd installeret i stort trykstyringsprojekt

Det er ikke en nem opgave at levere strøm til brønde i et vandforsyningsnet under jorden. Det viste sig også at være tilfældet for Strømmen Vandværk i Randers, hvor der skulle mange overvejelser og grundig planlægning til, før den optimale løsning blev valgt og den første brønd kom på plads.

Få overblik over vandforsyningen

Forud for selve installationen af sektionsbrønde skal hele forsyningsnetværket inddeles i zoner. Forsyningsnetværket for Strømmen Vandværk er inddelt i fire zoner, som skal have hvert sin sektionsbrønd. I sektionsbrønden skal en intelligent reguleringsventil installeres sammen med en vandmåler, som ved hjælp af ultralyd måler mængden af vand, der løber ind i zonen. Et overblik over hvor meget vand, der løber ind i zonen, kan sammenholdes med, hvor meget vand der faktisk forbruges - relativt til det specifikke tidspunkt på dagen. Baseret på disse data vil Strømmen Vandværk kunne oprette parametre for justeringer af trykket inden for zonen. På denne måde kan trykket følge efterspørgslen på vand og kan reduceres, når dette er muligt, samtidig med at det nødvendige tryk opretholdes hos forbrugerne.

Denne måde at regulere trykket på kan også bruges til aktivt at kontrollere trykket andre stedet i zonen. Det kan være i områder, hvor trykket falder meget, når forbruget er højt. Det kan for eksempel ske, hvis der er gamle rør, der er tilgroede indvendigt, så tryktabet bliver for stort når flowet er højt, eller hvis rørene er underdimensionerede i forhold til det faktiske behov. Ved indsamling af data for flow og tryk i specifikke områder, kan reguleringsventilen programmeres til at regulere trykket og holde det konstant inden for området.

Konstant justering af trykket ved brug af en reguleringsventil sparer både vand og energi, og en stabilisering af trykket har også en positiv effekt på rørsystemets levetid på grund af mindre stress af rørsystemet.

Kommunikation

I brønden er en PLC (Programmable Logical Controller), en programmerbar styringsenhed, monteret sammen med reguleringsventilen. Den kommunikerer direkte med netværkets SCADA-system. Den ansvarlige medarbejder har en app installeret på sin smartphone, som er forbundet til SCADA-systemet via internettet. Derved er vedkommende ikke afhængig af at skulle være tilstede i vandforsyningens kontrolrum for at kunne overvåge og kontrollere aktiviteterne. Skulle der ske et rørbrud udenfor almindelig arbejdstid, er det muligt at sende information til reguleringsventilen via app’en med besked om fx at lukke ventilen. Det kan spare værdifuld tid - og vand. Data udveksles mellem ventilen og SCADA-systemet hvert andet sekund. Dette kan dog tilpasses efter behov og fremtidige muligheder.

Strøm til netværket

Både PLC’en og ventilen har brug for strøm for at kunne sende og modtage signaler, og dette forårsagede lidt problemer undervejs i projektet i Randers. Burde netværket forbindes til gadebelysning eller et trafiklys? Hvad med et reservebatteri understøttet af en vandturbine for at sikre, at det holdes opladet? Eller vil en strømforsyning være nødvendig? Efter mange overvejelser blev det besluttet, at netværket skulle have sin egen strømforsyning. Når systemet har været i drift i et stykke tid, vil det være muligt at analysere data for strømforbruget og derudfra vurdere mulighederne for andre energikilder såsom solceller, vandturbiner osv.

Etablering af den første brønd

Første skridt var en brønd i én af sektionerne og derefter etablering af forbindelse fra denne til zonens hovedledninger. Brønden placeres lige ved siden af vandrøret og forbindes via en by-pass. Dette sikrer forsyning til området – selv under vedligeholdelse af brønden.

Strømmen Vandværk har ikke tidligere arbejdet med trykstyring, zoner eller DMA-strategier (District Metered Area). Det betyder, at der er meget, der skal læres, og mange erfaringer der skal gøres – og i den proces er vi glade for at hjælpe og tilbyde vores rådgivning.

Vandforsyning

Se vores produkter til vandforsyning og læs om effektive vandhåndteringsprojekter.

Gå til vandforsyning

Begrænsning af vandspild

Trykstyring betragtes som den mest fordelagtige og omkostningseffektive måde til at begrænse lækager.

Læs mere

Indblik

Reguleringsventiler

Reguleringsventiler kan bidrage til reduceret vandspild forårsaget af lækager og kan medvirke til en effektiv håndtering af vandforsyningen. Risikoen for vandslag og rørbrud reduceres ved at holde et konstant tryk, flow eller niveau, selvom der sker ændringer i forsyningsnettet. Det giver besparelser for vandværkerne, som derved kan reducere mængden af vandspild.