Case

Fjernkøling i Carlsberg Byen

AVK er blevet en del af det nye og bæredygtige bykvarter Carlsberg Byen. Alle bygninger opføres som lavenergibebyggelse og målsætningen er at matche fremtidens krav til bæredygtighed.

Carlsberg Byen har siden 1847 huset Carlsberg-bryggeriet og skal fremover være en ny bæredygtig bydel i København med butikker, kontorer og boliger.

I 2015 påbegyndte Frederiksberg Fjernkøling arbejdet med at etablere et 11 MW fjernkølingsanlæg til det nye Carlsberg-bykvarter. Dette var begyndelsen på et større køleprojekt for at dække de fremtidige behov i området.

AVK’s rolle i Carlsberg Byen

For at sikre området en billig og miljørigtig køleløsning og ligeledes opretholde visionen om at skabe et bæredygtigt kvarter har udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S valgt at bygge et fjernkølingsanlæg, som skal forsyne områdets beboere med komfortkøling. I den forbindelse har AVK leveret fire hovedledningsventiler med PE-ender med en diameter på 355 mm og PN16 PE-rør.

Der er generelt stor efterspørgsel efter den nye klimavenlige køleløsning, og efterspørgslen forventes at stige i fremtiden, hvorfor vi hos AVK glæder os over allerede at have en indsigt i denne type projekter.

Gode eksportmuligheder

Det er ikke kun i Danmark, der er stor interesse for fjernkøling – på internationalt plan har dette emne også fået mere opmærksomhed. Derfor har Hofor og Frederiksberg Fjernkøling, som begge er involveret i byggeriet, haft travlt med at fremvise køleløsningen i Carlsberg Byen for udenlandske delegationer, politikere og virksomheder. Altså er der et spændende fremtidigt forretningspotentiale, som er til gavn for fjernkølingsparterne, herunder producenter, rådgivere, kølemontører og selskaber, hvilket også inkluderer AVK.

Ved installation af store ventiler anvender vi typisk flangeventiler med boltetilspænding, da ventiler med PE-rør ikke tidligere har eksisteret i den ønskede størrelse. Til fjernkølingsprojektet i Carlsberg Byen var kravet et fuldsvejset PE-anlæg i PN16, og denne problemstilling blev løst gennem en ny udvikling fra AVK: ventiler med PE-ender op til DN400. I den videre udbygning af projektet vil disse ventiler også blive anvendt.
- Kasper Brandt, Driftsmester, Frederiksberg Vand

Fakta om fjernkøling i Carlsberg Byen

  • Fjernkøling kan sammenlignes med fjernvarme. Det kolde vand produceres centralt, ligesom der produceres varmt vand til fjernvarme.
  • Via fjernkøling opnår man betydelige fordele for forbrugere og samfundet – forbrugerne får en grønnere, simplere og ofte billigere løsning, mens den samfundsmæssige gevinst er en betydelig reduktion af energiforbrug og således også CO2-udslip.
  • I forbindelse med produktion af fjernkøling ledes det kolde vand enten direkte ud til kunderne eller til de to nedgravede lagertanke, som samlet har en kapacitet på knap 4.000 m3.
  • Carlsberg Byens fjernkølingsanlæg udbygges løbende for at følge med byudviklingen. Det nye bæredygtige bykvarter forventes fuldt udbygget i 2024.

Indblik

Skydeventiler

Skydeventiler kan benyttes til alle slags applikationer og er velegnede til installationer både over jord og til nedgravning. Vi tilbyder skydeventiler af høj kvalitet og med et væld af tilslutningsmuligheder.