Case

Verdo i Randers har forbedret sin styring af forsyningsnetværket

Det er vigtigt for vandværker at blive mere effektive i deres måde at styre vandforsyningen på. Effektiviseringen betyder nemlig mere tid til andre vigtige opgaver, hvilket Verdo i Randers har kunnet mærke.

Verdo, som ligger i Randers, har i lang tid haft et ønske om at få tilgængelige data for trykket fra forskellige steder i distributionsnetværket. De søsatte derfor et projekt med tryksensorer fra AVK Smart Water.

Data fra hele netværket

Indtil for nylig fik Verdo kun data fra pumpestationer og vandværker, medens de har haft begrænset viden om trykniveauet i resten af forsyningsnetværket. Og ligesom mange andre vandværker har Verdo også haft kunder, der har kontaktet dem og rapporteret om for lavt tryk. Når det sker, skal Verdo sende en person ud for at lukke for vandtilførslen hos kunden, sætte en slange på og åbne for vandet igen for at teste, om trykket er, som det skal være. Et par gange om måneden sker det, at kunder melder om fejl – og opgaven med at teste trykket er tidskrævende.

”Jeg vil gætte på, at vi bruger omkring to hele arbejdsuger om året på at tjekke trykniveauet ude hos kunderne. Ofte viser det sig, at problemet ikke skyldes forsyningsnettet, men for eksempel hårde hvidevarer eller andre installationer i huset. Ved at monitorere trykket i hver zone eller beboelsesområde kan vi følge med løbende og hele tiden tjekke vores system, så vi kan se, om trykket har ændret sig eller ej. På denne måde har vi al relevant data lige ved hånden, hvilket er en kæmpe fordel,” lyder det fra Thomas Grønning, der er leder af distributionen.

En fremtidssikret løsning

I deres søgning efter en løsning til monitorering af tryk valgte Verdo at installere AVK Smart Water sensorer. Der er installeret i alt 20 sensorer i forskellige zoner i vandforsyningsnetværket, hvilket gør, at de nu kan monitorere trykket i alle zoner. Med AVK-sensorer og en API-løsning får Verdo nu værdifuld data direkte i deres eget GIS.

Det giver en meget præcis indikation af det reelle tryk hos kunderne, og på den måde kan Verdo spare meget tid på at køre ud og tjekke trykket. Det har frigivet kostbar tid, som kan bruges på andre opgaver.