Anbefalinger for valg af reguleringsventiler

Vælg den rigtige reguleringsventil

Der bør tages højde for følgende for at sikre det rette valg til den aktuelle applikation:

  • Driftsforhold
  • Maksimumflow
  • Minimumflow
  • Kontinuerligt flow
  • Maksimumindløbstryk
  • Minimumindløbstryk
  • Ønsket udløbstryk
  • Rørstørrelse

Vores online værktøj giver anbefalinger til reguleringsventilens dimensioner (engelsk).

Gå til varianter og konfigurationer for at se vores fulde produktudvalg og se alle vores reguleringsventiler i Produktsøgeren, hvor du også finder detaljer omkring vores standard udvalg.

Vigtigheden af snavssamlere og afspærringsventiler

Det anbefales at installere en snavssamler ved indløb for at undgå urenheder, der kan beskadige reguleringsventilen. Afspærringsventiler på hver side af reguleringsventilen faciliterer idriftsættelse og vedligehold.

AVK skydeventiler leveres i mange forskellige konfigurationer. Til afspærring af reguleringsventiler anbefaler vi vores standard flangeventiler med kort byggelængde eller varianten forberedt for aktuator. Find mere information i sektionen med skydeventiler.

Brug af udluftningsventiler

I mange tilfælde anbefales det at installere en udluftningsventil ved indløbet af reguleringsventilen for at undgå luftlommer i systemet. Luftlommer kan medføre øget energiforbrug og øgede driftsomkostninger, tryktab og øget risiko for vandslag. 

AVK udluftningsventiler leveres i mange forskellige varianter. I forbindelse med installation af reguleringsventiler anbefaler vi vores kombinationsudluftningsventiler af duktiljern eller forstærket polyamid.

Bliv klogere på, hvorfor du bør bruge udluftningsventiler til vand- og spildevandsapplikationer.

Batteridrevne IoT-sensorer til monitorering af tryk og flow

Data fra monitorering af tryk og flow ved reguleringsventilens indløb og udløb kan bruges til at kontrollere, vedligeholde og optimere ventilen og dermed sikre optimal ydeevne.

Tryk- og flowsensorer fra AVK Smart Water er batteridrevne IoT-sensorer, der leverer data direkte fra forsyningsnettet til AVK Smart Water's dedikerede softwareplatform VIDI Cloud eller til ethvert andet foretrukket IT-system som fx GIS eller SCADA.

Læs mere om batteridrevne IoT-sensorer her.

Indblik

Udluftningsventiler til vandforsyning

God ydeevne, minimalt vedligehold og holdbarhed er de bedste fordele ved AVKs store udvalg af automatiske udluftningsventiler, kinetiske udluftningsventiler samt kombinationsudluftningsventiler. Udluftningsventilerne fåes i kompositmateriale, som er en ideel kombination af styrke og letvægt.

download brochure

Reguleringsventiler

Se hvordan reguleringsventiler kan reducere vandspild og bidrage til en effektiv vandforsyning