Hvorfor anvende reguleringsventiler?

Vand er en ressource, vi skal passe på. Vi skal sikre, at der er vand til kommende generationer og til en voksende befolkning. Reguleringsventiler kan bidrage til reduceret vandspild og medvirke til effektiv håndtering af vandforsyningen ved at holde et konstant tryk, flow eller niveau, selvom der sker ændringer i forsyningsnettet.

Følger af vandspild

Fra et miljømæssigt perspektiv går betydelige mængder dyrebart vand til spilde, og den energi, der bruges til at behandle og distribuere vandet, er ligeledes spildt. Uafregnet vand, der på grund af lækager, tyveri eller unøjagtige målinger går til spilde, inden det når forbrugeren, giver uønskede udgifter.

Hvordan kan reguleringsventiler hjælpe?

Automatiske reguleringsventiler bruges til at skabe effektivt tryk og flow. Det betyder:

  • Reduceret vandspild forårsaget af lækager
  • Reduceret risiko for vandslag og brud på rør
  • Færre forstyrrelser for forbrugerne
  • Minimeret risiko for forurening
  • Besparelser for vandværkerne 

Teknisk information: Inflow of unwanted air (engelsk)

Teknisk information: Water hammer (engelsk)

Trykreducerende reguleringsventiler

En trykreducerende reguleringsventil reducerer automatisk et højere indløbstryk til et lavere udløbstryk uafhængigt af ændringer i flow eller indløbstryk.

Den trykreducerende pilot måler udløbstrykket gennem forbindelsen på ventilens udløbsport. Under flow reagerer den på små ændringer i udløbstrykket ved at kontrollere ventilens position ved modulering af trykket i kontrolkammeret. Når udløbstrykket afviger fra pilotens indstilling, moduleres piloten for at sikre trykregulering.

Eksempel: Trykket er 7-8 bar, hvilket er passende i forhold til at levere til forbrugerne i område A, men for højt for forbrugerne i område B. En trykreducerende reguleringsventil installeres for at reducerer trykket til 3 bar i område B.

Trykholde-/trykaflastningsventiler

En trykholdeventil fastholder automatisk et specificeret minimumindløbstryk ved at lette overskydende tryk uanset ændringer i flowet.

Trykholdepiloten reagerer på små ændringer i indløbstrykket og kontrollerer ventilens position. Hvis indløbstrykket falder til under det specificerede niveau, vil ventilen lukke eller moduleres for at sikre et minimumindløbstryk. Trykholdeventilen fastholder et minimumtilløbstryk på indløbet og tillader sædvanligvis flow. Trykaflastningsventilen forbliver normalt lukket og åbner kun, når trykket overstiger en prædefineret værdi.

Eksempel: Når vandreservoiret fyldes, falder trykket og efterlader forbrugerne uden tilstrækkeligt vand. En trykholdeventil installeres for at bevare trykket til forbrugerne.

animation

Hvordan fungerer trykreducerende ventiler fra AVK?

download brochure

Reguleringsventiler

Se hvordan reguleringsventiler kan reducere vandspild og bidrage til en effektiv vandforsyning
Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved at besøge vores hjemmeside giver du samtykke til, at vi bruger cookies som beskrevet i vores privatlivspolitik.