Hvorfor anvende reguleringsventiler?

Vand er en ressource, vi skal passe på. Vi skal sikre, at der er vand til kommende generationer og til en voksende befolkning. Reguleringsventiler kan bidrage til reduceret vandspild og medvirke til effektiv håndtering af vandforsyningen ved at holde et konstant tryk, flow eller niveau, selvom der sker ændringer i forsyningsnettet.

Følger af vandspild

Fra et miljømæssigt perspektiv går betydelige mængder dyrebart vand til spilde, og den energi, der bruges til at behandle og distribuere vandet, er ligeledes spildt. Uafregnet vand, der på grund af lækager, tyveri eller unøjagtige målinger går til spilde, inden det når forbrugeren, giver uønskede udgifter.

Reguleringsventiler sikrer trykstyring i forsyningsnettet

Automatiske reguleringsventiler bruges til at skabe effektivt tryk og flow. Det betyder:

  • Reduceret vandspild forårsaget af lækager
  • Reduceret risiko for vandslag og brud på rør
  • Færre forstyrrelser for forbrugerne
  • Minimeret risiko for forurening
  • Besparelser for vandværkerne 

Lær mere om alle fordelene ved trykstyring i forsyningsnettet

Teknisk information: Inflow of unwanted air (engelsk)

Teknisk information: Water hammer (engelsk)

Hvad er en trykreducerende reguleringsventil?

En trykreducerende reguleringsventil reducerer automatisk et højere indløbstryk til et lavere udløbstryk uafhængigt af ændringer i flow eller indløbstryk.

Den trykreducerende pilot måler udløbstrykket gennem forbindelsen på ventilens udløbsport. Under flow reagerer den på små ændringer i udløbstrykket ved at kontrollere ventilens position ved modulering af trykket i kontrolkammeret. Når udløbstrykket afviger fra pilotens indstilling, moduleres piloten for at sikre trykregulering.

Eksempel: Trykket er 7-8 bar, hvilket er passende i forhold til at levere til forbrugerne i område A, men for højt for forbrugerne i område B. En trykreducerende reguleringsventil installeres for at reducere trykket til 3 bar i område B.

Hvad er en trykholde-/trykaflastningsventil?

En trykholdeventil fastholder automatisk et specificeret minimumindløbstryk ved at lette overskydende tryk uanset ændringer i flowet.

Trykholdepiloten reagerer på små ændringer i indløbstrykket og kontrollerer ventilens position. Hvis indløbstrykket falder til under det specificerede niveau, vil ventilen lukke eller moduleres for at sikre et minimumindløbstryk. Trykholdeventilen fastholder et minimumtilløbstryk på indløbet og tillader sædvanligvis flow. Trykaflastningsventilen forbliver normalt lukket og åbner kun, når trykket overstiger en prædefineret værdi.

Eksempel: Når vandreservoiret fyldes, falder trykket og efterlader forbrugerne uden tilstrækkeligt vand. En trykholdeventil installeres for at bevare trykket til forbrugerne.

Hvad er en konstant flow-reguleringsventil?

En konstant flow-reguleringsventil monitorerer automatisk flowet og regulerer, hvis det er nødvendigt, for at sikre, at flowet ikke overstiger det maksimale tilladte flow uanset ændringer i trykket.

Tryktabet henover en hulplade registreres af konstant flow-piloten. Når flowet er lavt og tryktabet er under pilotens setpunkt, vil konstant flow-piloten og dermed ventilen være helt åbne. Hvis flowet er højt og tryktabet henover hulpladen bliver højere end pilotens setpunkt, regulerer ventilen flowet i henhold til pilotens setpunkt for at sikre, at det ikke overstiger det maksimalt tilladte flow.

animation

Hvordan fungerer trykreducerende ventiler fra AVK?

Indblik

Fordele ved trykstyring i forsyningsnettet.

Kontrol og regulering af trykket i vandforsyningen kan give besparelser på ressourcer og reducere vandspild. Trykstyring betragtes som den mest fordelagtige og mest omkostningseffektive metode til håndtering af lækager.

download brochure

Reguleringsventiler

Se hvordan reguleringsventiler kan reducere vandspild og bidrage til en effektiv vandforsyning
Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved at besøge vores hjemmeside giver du samtykke til, at vi bruger cookies som beskrevet i vores privatlivspolitik.