Fordele ved trykstyring i forsyningsnettet

Kontrol og regulering af trykket i vandforsyningen kan give besparelser på ressourcer og reducere vandspild.

Trykstyring betragtes som den mest fordelagtige og mest omkostningseffektive metode til håndtering af lækager. De fleste rørbrud opstår ikke udelukkende som følge af højt tryk, men ofte fordi konstante ændringer i trykket tvinger rørsystemet til hele tiden at udvide sig og trække sig sammen, hvilket kan medføre brud. Dog er forholdet mellem trykket og forekomsten af lækager således, at jo højere eller lavere tryk, desto højere eller lavere forekomst af lækager. Dermed bør trykket holdes på et minimum, uden at det giver forstyrrelser for forbrugerne.

Hos vandforsyningerne måles kvaliteten blandt andet på, om der er tilstrækkeligt tryk på vandet hos forbrugeren. Derfor kører mange forsyninger med et konstant indgangstryk til de enkelte zoner/distrikter, der sikrer, at der ude hos forbrugerne er det tilstrækkelige minimumstryk på alle tider af døgnet.

Sådan er trykket hos forbrugerne

Da trykket ude hos forbrugerne er afhængigt af rørmodstanden i forsyningsledningen, er indgangstrykket typisk højere end minimumstrykket for at kompensere for rørmodstanden.

Der er dog den lille detalje med rørmodstand, at den er afhængig af vandets hastighed gennem røret. Derfor varierer rørmodstanden i takt med forbruget i forsyningsnettet. Et konstant indgangstryk, betyder, at trykket ude hos forbrugerne varierer i løbet af dagen. Faktisk betyder det, at forbrugerne vil have mest tryk på de tidspunkter, hvor de har mindst brug for vandet – fx om natten – og mindst tryk på de tidspunkter, hvor de virkelig bruger vand – fx om morgenen og om aftenen.

 

22 timer med for højt tryk?

For at sikre, at forbrugeren aldrig har for lavt tryk, indstilles indgangstrykket normalt på baggrund af de tidspunkter, hvor forbruget er højest.

Med et typisk forbrugsmønster for en forsyning er der reelt kun højt forbrug i ganske kort tid i løbet af døgnet. Der kan selvfølgelig være undtagelser – som hvis der fx er meget vandforbrugende industri i området – men som regel er der sjældent mere end 2 timer i døgnet med højt forbrug.

Et konstant indgangstryk betyder reelt, at trykket er højere end nødvendigt i 22 timer i døgnet.

Et for højt tryk har en enorm indflydelse på distributionsnettet. Det gælder den generelle levetid på komponenterne, men også antallet af brud og sprængninger. Læs mere om hvorfor anvende reguleringsventiler.

Et lavere tryk reducerer rørbrud og lækager – og dermed vandspildet

Der er direkte sammenhæng mellem trykket og antallet af rørbrud. En international undersøgelse har vist, at en reduktion af gennemsnitstrykket på 37% medfører 51% reduktion af antallet af rørbrud (kilde). 

Udover rørbrud medfører et for højt tryk også et øget vandspild via lækagetab. Det skyldes at udsivningen fra huller i distributionsnettet i høj grad er afhængig af trykket. Er der eksempelvis et 5 mm hul ved 5 bars tryk, vil det resultere i et vandspild på 11.520 mom året. Sænkes trykket derimod til 4 bar, vil det årlige vandspild reduceres med 11% svarende til 1.267 m3 mindre vandspild via lækagetab (kilde). Vandspildet repræsenterer også et øget energiforbrug. Omregnes det til kWh, svarer det til ca. 267 kWh sparet pr. 5 mm hul i distributionsnettet eller ca. 600 dkk pr. 5 mm hul (baseret på en forbruget for en Grundfos CR32-4 ved 5 bar) (kilde).

Se eksempler på anvendelse af reguleringsventiler her.

Effektiv trykstyring med tidsstyret eller flowstyret trykregulering

Der er altså god mening i at reducere trykket i netværket, og det kan sagtens gøres uden at gå på kompromis med forsyningskvaliteten. Ved at sænke indgangstrykket i perioderne med lavt forbrug opretholdes der stadig et acceptabelt minimumstryk hos forbrugerne, mens gener fra brud og sprængninger reduceres. Forbrugerne vil også generelt opleve et mere ensartet tryk i løbet af døgnet.

Med en reguleringsventil ved indgangen til et distrikt eller en zone kan der opnås en meget effektiv trykstyring baseret på tidsstyret eller flowstyret trykregulering. Se vores store udvalg af reguleringsventiler.

Sådan skaber du et stabilt tryk i vandledningen

Tidsstyret trykregulering

Med tidsstyret trykregulering justeres trykket i distriktet/zonen på baggrund af nogle forudindstillede tidspunkter og setpunkter. På den måde kan ventilen sænke trykket i de tidsrum, hvor forbruget forventes at være lavt og hæve det igen, når forbruget stiger. Dermed kan gennemsnitstrykket reduceres markant.

Flowstyret trykregulering

Med flowstyret trykregulering opnås en mere optimal trykstyring set fra forbrugernes perspektiv. Styringen bruger signalet fra en flowmåler til at justere reguleringsventilens udgangstryk efter det aktuelle forbrug, og der opnås en stor gennemsnitlig reduktion af trykket og et mere stabilt tryk ude hos forbrugerne. Denne styring tager nemlig højde for de ændringer i forbruget, der falder uden for normalen, som fx perioder med ferie, stort vandforbrug via brandhaner eller andet unormalt forbrug.

Indblik

Fordele og egenskaber ved reguleringsventiler

AVK membranaktuerede reguleringsventiler er det sikre valg. De er designet i henhold til EN 1074-5 og til at sikre et stabilt forsyningsnet, præcis regulering, let vedligeholdelse og lang holdbarhed.

Case

Første sektionsbrønd installeret i stort trykstyringsprojekt

Det er ikke en nem opgave at levere strøm til brønde i et vandforsyningsnet under jorden. Det viste sig også at være tilfældet for Strømmen Vandværk i Randers.

Download brochure

Smart pressure management

Vand er en ressource, vi skal passe på og anvende med respekt (engelsk)
Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved at besøge vores hjemmeside giver du samtykke til, at vi bruger cookies som beskrevet i vores privatlivspolitik.