Hvordan kan vandspild begrænses?

Vigtige ressourcer går til spilde omkring os hvert sekund.

Adgangen til rent vand tages mange steder for givet, ligesom den friske luft vi indånder. Vi glemmer, at rent vand er et produkt, som skal fremstilles ved en omfattende og detaljeret proces. Og ressourcerne er begrænsede. Hvis vi ikke har tilstrækkelige ressourcer til at håndtere vandforsyningen, opstår et mindre synligt, men dog alvorligt, problem: vandspild.

Hvad er vandspild?

Vandspild er renset, rent vand, som går tabt et sted i forsyningsnettet og aldrig når frem til forbrugeren. Det vil sige vand, der ikke forbruges eller betales for, og det påvirker både økonomi og tilgængelige vandressourcer. Ofte bruges den engelske betegnelse non-revenue water (NRW) for vandspild eller vandtab.

Vandspild er en global udfordring

Vandspild er et universelt problem og spænder fra omkring fem procent til helt op omkring 80 procent i visse områder.

En undersøgelse fra Verdensbanken estimerer det fysiske vandspild til at være 32 mia. kubikmeter om året – hvoraf halvdelen finder sted i U-lande. Hvis vandspildet kan halveres, kan det forsyne omkring 90 mio. mennesker med vand.

Årsagerne til vandspild spænder vidt fra lækager, rørbrud og dårlig forvaltning af vandet til ulovlige tilslutninger og uautoriseret forbrug.

Lækager og rørbrud

Lækager forårsager tab af vand fra rørnettet og forekommer blandt andet ved rørbrud. Herved spildes det rene vand og kommer ikke forbrugerne til gavn. Vandtab som følge af lækager påvirker derfor både vandforsyningernes økonomi og omgivelserne i form af eventuelle gener, og det medvirker til et unødigt ressourcespild. Lækager og rørbrud kan opstå pludseligt eller udvikle sig gradvist som følge af manglende vedligehold, korrosion eller slitage.

Dårlig forvaltning af vandet

Mange steder i verden er dårlig forvaltning af vandressourcerne en medvirkende årsag til vandspild. Det kan fx være manglende vedligehold af forsyningsnettet, som giver lækager og rørbrud eller manglende målere hos forbrugerne, så forsyningerne ikke kan opkræve betaling for det faktiske forbrug.

Ulovlige tilslutninger og uautoriseret forbrug

Uautoriseret forbrug er fx tyveri, eller hvis en slamsuger tager vand fra en brandhane, der ikke er dedikeret til formålet. 

En slamsuger tager vand fra en brandhane - ikke dedikeret til formålet

Vandspild kan begrænses med en strategisk indsats og avancerede teknologier

Drift af vandforsyningen er ikke en let opgave. Forsyningsnettet dækker ofte et stort område og består af et skjult rørsystem, der gør det svært at opdage skader og ulovlige tilslutninger. Omvendt ville et åbent system medføre en reaktiv, passiv håndtering af vandspild, hvor aktiviteter kun påbegyndes, når spildet bliver synligt eller rapporteres.

Opdeling af netværket for trykregulering og lækagesporing

Inddeling af forsyningsnetværket i sektioner er en effektiv teknik. Det er muligt at beregne vandspild for hver sektion, og operatørerne kan planlægge og prioritere deres indsats.

Inddeling af forsyningsnetværket i sektioner er en effektiv teknik

Lækager kan let opdages ved brug af støjloggere integreret i gadedæksler, og det gør det muligt for operatørerne at sætte ind de rigtige steder, når der er behov for det. Det sikrer hurtig reparation og betyder mindre vandspild og minimale forstyrrelser for forbrugerne.

Ved at investere målrettet i identifikation af lækager, er det de fleste steder muligt at reducere de samlede lækager i distributionssystemet med mindst 40-50%.

Ved inddeling i sektioner er det også muligt at måle og regulere vandtrykket i de forskellige områder af forsyningsnettet.

Læs mere om fordele ved trykstyring i forsyningsnettet, og om hvordan trykregulering kan hjælpe med at reducere vandspild.

Case

En fremtid med mindre vandspild

Det gennemsnitlige vandspild i det danske forsyningsnet til distribution af drikkevand er blandt de laveste på verdensplan.
Læs mere

Første sektionsbrønd installeret i stort trykstyringsprojekt

Læs mere

Digitalisering sikrer rent drikkevand

Læs mere

download brochure

Non-revenue water

En bæredygtig tilgang til forsyningen af rent vand er på langt sigt ikke en udgift, men en indtægt - for forsyningerne og forbrugerne (engelsk)

Download brochure

AVK district metered areas solutions

Det er et effektivt værktøj mod vandspild, at inddele forsyningsnetværket i sektioner, District Metered Areas (engelsk)
Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved at besøge vores hjemmeside giver du samtykke til, at vi bruger cookies som beskrevet i vores privatlivspolitik.