Hvorfor anvende udluftningsventiler i vand- og spildevandsapplikationer?

Sikker og effektiv drift af et rørsystem kræver, at der kontinuerligt fjernes luft fra systemet. Under typiske forhold er der ca. 2% luft eller gas fra spildevand opløst i vandet, men der kan være mere afhængigt af tryk og temperatur i rørsystemet.

Alle vandforsyningsnet består af rør, der overfører vand fra en kilde til en destination. I denne proces kan der dannes luftlommer i rørene. Luftlommer er vanskelige at opdage, og de reducerer rørsystemets samlede effektivitet. De kan også forårsage problemer med vandslag, fuldstændigt stop af flowet, rørbrud, støj og korrosion. Luft i rørene kan også forårsage ustabil drift af reguleringsventiler, målere og andet udstyr. For at sikre en effektiv og sikker drift er det derfor vigtigt løbende at fjerne luft fra systemet.

Hvorfor kommer der luft i rørene?

Der findes luft i alle systemer til transmission af væske. De vigtigste kilder er:

 • Ufuldstændig opfyldning af røret, som efterlader luftlommer på det højeste sted i rørledningen
 • Luft, der frigives fra væsken, når trykket falder og/eller temperaturen stiger
 • Luft, der suges ind i systemet gennem åbninger ved fx samlinger, brud eller monteret tilbehør

Hvis volumenen af en luftlomme når en bestemt størrelse, sker der en begrænsning af flowet. Det forekommer især på de højeste steder i rørledningen, hvor luftlommer naturligt samles, og det giver unødvendigt tryktab og risiko for, at flowet stopper fuldstændigt.

Hvordan virker udluftningsventiler?

Udluftningsventiler er hydromekaniske enheder designet til at frigive luft og spildevandsgas under påfyldning, dræning og drift af et rørsystem. De bidrager til et jævnt flow i rørene og et mere effektivt system.

Udluftningsventiler frigiver tryk opbygget i vandrøret ved hjælp af den indvendige flydemekanisme. Udluftningsventiler sikrer også luftindtag under dræning for at opretholde et positivt tryk. Dette er vigtigt, da nogle rørmaterialer kan kollapse under negativt tryk.

Med korrekt brug af udluftningsventiler opnår du:

 • Lavere energiforbrug
 • Lavere driftsomkostninger
 • Lavere tryktab 
 • Mindre forsinkelser ved opfyldning af rørsystemet
 • Lavere risiko for vandslag
 • Færre fejl og unøjagtigheder ved måling af flow
 • Mindre korrosion

Tre hovedtyper af udluftningsventiler

Der er tre hovedtyper udluftningsventiler installeret i vandsystemer: automatiske udluftningsventiler, kinetiske udluftningsventiler og kombinationsudluftningsventiler.

 • Automatiske udluftningsventiler frigiver kontinuerligt relativt små mængder luft fra en rørledning under tryk. Automatiske udluftningsventiler er også kendt som trykudluftningsventiler og udluftningsventiler med lille udluftningsareal.
 • Kinetiske udluftningsventiler udleder store mængder luft fra rørledninger, der ikke er under tryk, og anvendes hovedsageligt ved opfyldning af rør. Kinetiske udluftningsventiler gør det muligt at indtage store luftmængder, når rør drænes, og når trykket pludselig falder. Kinetiske udluftningsventiler er også kendt som udluftningsventiler med stort udluftningsareal, vakuumafbrydere, udluftningsventiler til lavt tryk, luftaflastningsventiler og enkeltvirkende udluftningsventiler.
 • Kombinationsudluftningsventiler kombinerer funktionerne af automatiske udluftningsventiler og kinetiske udluftningsventiler. Den automatiske udluftningsfunktion frigiver akkumuleret luft fra systemet, mens det er under tryk, og den kinetiske udluftningsfunktion udleder og tillader indtag af store mængder luft under opfyldning eller dræning af rørledninger. Kombinationsudluftningsventiler er også kendt som dobbeltvirkende udluftningsventiler og udluftningsventiler med dobbeltfunktion.

Dimensionering og placering af udluftningsventiler

Udluftningsventiler dimensioneres til en bestemt installation under hensyntagen til flow, placering og udluftningsventilens ydeevne. DN er typisk ikke den samme for udluftningsventilen og røret, hvorpå den installeres. Størrelsen og placeringen af udluftningsventiler til et bestemt projekt defineres ved hjælp af avancerede beregningsprogrammer, der leverer analyser af fx fyldningshastighed, dræning, brud, vandsøjleseparation og energibesparelser.

Udluftningsventilens primære funktion er at frigive uønsket luft fra en rørledning, men den fungerer kun effektivt, når den er installeret korrekt. En korrekt placering af udluftningsventilen kan forbedre flowet betydeligt. Der bør derfor installeres udluftningsventiler på de steder, hvor rørledningen er mest modtagelig for et subatmosfærisk tryk. Generelt er det optimalt at installere en udluftningsventil på højeste punkt i rørledningen, og ventilen skal altid installeres vertikalt.

Før installation af en udluftningsventil skal placeringen overvejes, så ventilen er beskyttet mod frost, forurening og oversvømmelse. Udluftningsventilen skal være let tilgængelig for vedligeholdelse, betjening og inspektion.

Anbefalet placering af udluftningsventiler

(Kilde: 3. American Water Works Association, AWWA M11 "Steel Pipe: A Guide for Design & Installation"; 3. oplag, 1989, side 98-99)

 • Rørledningens højeste punkter: kombinationsudluftningsventiler
 • Lange horisontale strækninger: automatiske udluftningsventiler eller kombinationsudluftningsventiler med intervaller på 380 meter til 760 meter
 • Lange nedadgående strækninger: kombinationsudluftningsventiler med intervaller på 380 meter til 760 meter
 • Lange opadgående strækninger: kinetiske udluftningsventiler med intervaller på 380 meter til 760 meter

På meget lange horisontale strækninger skal automatiske udluftningsventiler og kombinationsudluftningsventiler anvendes skiftevis på rørledningen. Bemærk, at kombinationsudluftningsventiler kan bruges hvor som helst i stedet for automatiske eller kinetiske udluftningsventiler for at give ekstra udluftningskapacitet på rørledningen.

Produktindblik

AVK udluftningsventiler til vandforsyning

God ydeevne, minimal vedligeholdelse og lang holdbarhed er kendetegnene ved AVK’s brede sortiment af automatiske udluftningsventiler, kinetiske udluftningsventiler og kombinationsudluftningsventiler. Udluftningsventilerne fås i kompositmaterialer, der kombinerer styrke med ekstremt lav vægt.

Produktindblik

AVK udluftningsventiler til spildevandsbehandling

AVK kombinationsudluftningsventiler kombinerer en kinetisk og en automatisk udluftningsfunktion i én ventil. Det innovative design med en stor luftspalte mellem medie og tætningssystem sikrer pålidelig drift, selv ved anvendelse med aggressive væsker og væsker, der indeholder faste partikler.
Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved at besøge vores hjemmeside giver du samtykke til, at vi bruger cookies som beskrevet i vores privatlivspolitik.