Monitorering af ventiler og brandhaner

VIDI Positioner, VIDI Open/Close og VIDI Cap kan monitorere distributionsnetværket og rapportere om ventilers og brandhaners åben/lukket status.

VIDI Positioner

Opnå gennemsigtighed i distributionsnetværket

Ventiler er en meget vigtig del af distributionsnetværket. Hvis status for strategisk vigtigt placerede ventiler er ukendt, kan det påvirke vandspildet og evnen til at levere rent drikkevand. Man kan få et komplet og opdateret overblik til optimering af vandforsyningen ved regelmæssigt at monitorere ventilerne.

Information direkte fra forsyningsnettet

AVK Smart Water har udviklet en løsning til monitorering af åbningsgraden for ventilerne i distributionsnetværket. VIDI Positioner kan give de nødvendige oplysninger til etablering af detaljerede planer for lukning af ventiler i forbindelse med fx lækager eller rørbrud.

Løsningen er fleksibel og kan både installeres på nye ventiler og eftermonteres på eksisterende ventiler. Når statusindikatoren er installeret, vil enheden automatisk monitorere ventilens åben/lukket status. Så snart en ventil betjenes og åbningsgraden ændres, vil enheden sende oplysninger om ventilens nye status via det indbyggede IoT-kommunikationmodul. Med VIDI Positioner kan du dermed forbedre mulighederne for at reagere på forurening eller vand- og energitab.

Se datablad for VIDI Positioner for flere detaljer.

VIDI Open/Close

Monitorér centrale enheder

Hvis status for centrale enheder i distributionsnetværket ikke er kendt, kan det påvirke risikostyring, vandspild og den samlede effektivitet.

Det kan være svært at sige med sikkerhed, om enheder er åbne eller lukkede, da de ofte er installeret under jorden eller fordelt over et større område. Information om deres status er derfor ofte baseret på antagelser.

En central enhed kan være en ventil, der er placeret et bestemt sted i forsyningsnettet. Ventiler spiller en vigtig rolle, når det kommer til forvaltning af vandet, og det er afgørende for forsyningsselskabet at kende ventilernes status for at kunne kontrollere vandforsyningen.

Det er ikke ualmindeligt, at det er en udfordring at bevare et komplet overblik. AVK Smart Water har udviklet VIDI Open/Close; en fleksibel løsning, der registrerer og sender data til VIDI Cloud-platformen. VIDI Open/Close registrerer, om en enhed er åben eller lukket, og sender information, hvis enhedens status ændres. Der sendes en alarm, så snart transmitteren registrerer, at magneten krydser én af kontakterne (åben eller lukket).

VIDI Open/Close kan bruges sammen med flere ventiltyper, fx en almindelig skydeventil med håndhjul eller en kontraklapventil med arm. VIDI Open/Close kan også anvendes i andre applikationer som fx til at angive åben/lukket status for brønddæksler eller gadedæksler.

VIDI Open/Close gør det muligt at monitorere enhederne i distributions-netværket og leverer de nødvendige data til at optimere driften.

Se datablad for VIDI Open/Close for flere detaljer.

VIDI Cap

Opdag uautoriseret brug og reducér vandspild

Tyveri af vand fra brandhaner påvirker i høj grad vandspild. Det kan være svært at opdage eller endda at estimere. VIDI Cap leverer information om brandhanen ved regelmæssigt at sende data fra brandhanen til VIDI Cloud.

Da brandhaner er spredt i forsyningsområdet, er det svært at vide præcis, hvem der bruger brandhanerne og hvornår. Desuden er det næsten umuligt at fastslå, før det er for sent, om det er autoriserede operatører, der bruger dem. Derfor er det vigtigt at kende den præcise status for brandhanerne. Monitorering af åben/lukket status sikrer et komplet og opdateret overblik over brandhanerne.

En sikker vandforsyning

Med VIDI Cap installeret på brandhanen vil data fortælle, om brandhanens dæksel er åbent eller lukket. Når IoT-enheden sender en alarm, kan det således kontrolleres, om brandvæsenet er på stedet, eller om der er planlagt vedligehold for den pågældende brandhane. Med data direkte fra brandhanerne bliver det lettere at skelne mellem vandspild fra brandhaner og vandspild fra rørbrud og derved lettere at reducere vandspild.

VIDI Cap kan leveres til AVK brandhaner med Storz-kobling, fx AVK serie 84.

Se datablade for flere detaljer om VIDI Cap til Storz.

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved at besøge vores hjemmeside giver du samtykke til, at vi bruger cookies som beskrevet i vores privatlivspolitik.