AVK Smart Water-løsninger

AVK Smart Water har udviklet et nyt koncept, hvor IoT-enheder installeret på AVK’s standardventiler og brandhaner monitorerer forsyningsnettet og indsamler data. Den digitale løsning er med til at sikre bæredygtighed i form af reduceret vandspild, bedre risikostyring og øget effektivitet.

Digitalisering skaber gennemsigtighed i forsyningsnettet

De fleste vandforsyninger bruger data til at monitorere og kontrollere deres vandværker. Målere er installeret hos forbrugerne, så de kan afregne det leverede vand baseret på det faktiske forbrug. Men ofte er der ikke et fuldstændigt overblik over, hvad der sker i ledningsnettet mellem vandværket og forbrugeren.

Der er tusindvis af ventiler, fittings, brandhaner osv. installeret i forsyningsnettet, hvorfra der kan indsamles data. AVK Smart Water gør det muligt at indsamle disse data ved at levere digitale enheder, der nemt kan implementeres i distributionsnetværket. Det betyder, at vandværket kan hente data fra enhederne og skabe overblik og gennemsigtighed i forsyningsnettet.

Det vil blandt andet give viden om, hvor i forsyningsnettet der er vandspild forårsaget af lækager, og dermed kan vandforsyningen effektivt reducere vandspild. Således kan der spares energi ved at optimere netværket og ved kun at behandle og distribuere den nødvendige mængde vand. Dette er blot to af de mange mulige fordele, der er ved at introducere AVK Smart Water-løsningen i forsyningsnettet.

VIDI-enheder monitorerer via IoT-teknologi

AVK Smart Waters løsning monitorerer forsyningsnettets infrastruktur baseret på IoT-enheder, der sender data direkte fra netværket til cloud’en. Det giver forsyningerne mulighed for at træffe beslutninger baseret på fakta.

Ved at installere VIDI-enheder i forsyningsnettet kan der skabes et smart water-netværk: det vil sige et fuldt integreret netværk, der muliggør fjernaflæsning, diagnosticering, prioritering, styring og optimering af hele netværkets effektivitet.

VIDI-enheder:

  • VIDI Positioner til ventiler
  • VIDI Open/Close
  • VIDI Cap til brandhaner
  • VIDI Flow, VIDI Pressure og VIDI Temperature
  • VIDI Level Sensor til brønde

Enhederne kan sende de indsamlede data til VIDI Cloud, som er en software-platform udviklet af AVK Smart Water. Ved hjælp af monitorering og gennemsigtighed i forsyningsnettet baner AVK Smart Water-løsningen vejen for mindre vandspild, øget effektivitet og bedre risikostyring.

Effektiv reduktion af vandspild

Trykstyring er en af de mest effektive metoder til at reducere lækager og rørbrud. VIDI Pressure leverer de nødvendige data til effektiv trykstyring og vil dermed kunne medvirke til, at lækageniveauet i hele distributionsnetværket minimeres.

Leakage Monitor add-on til VIDI Cloud bruger avancerede algoritmer og data fra VIDI Flow-transmittere til at monitorere lækageniveauer og opdage rørbrud. Det giver mulighed for at prioritere ressourcer og reagere hurtigere i tilfælde af lækager.

VIDI Cap på brandhaner og VIDI Positioner eller VIDI Open/Close på ventiler kan sende en alarm, når enhederne betjenes. På den måde kan man begrænse vandspild på grund af manipulation og tyveri fra brandhaner og offentligt tilgængelige skydeventiler.

Øget effektivitet i forsyningsnettet

Tryksensorer fra AVK Smart Water leverer de nødvendige data til trykstyring i distributionsnetværket. Det vil betyde færre servicekørsler, da der vil være færre rørbrud, der skal repareres, og lavere energiforbrug for pumper, da setpunktet kan reduceres. Generelt vil det forlænge levetiden for enhederne i forsyningsnettet.

VIDI Pressure og VIDI Temperature sørger for, at relevant information fra forsyningsnettet er tilgængelig, og det giver mulighed for bedre kundeservice, samtidig med at der bruges mindre tid på support.

VIDI Positioner, VIDI Open/Close og VIDI Cap eliminerer tidsspild til kontrol af ventilers og brandhaners åben/lukket status og strømliner vedligeholdelsen af enhederne. Løsningerne holder automatisk styr på, hvornår ventiler og brandhaner senest har været i brug, og øger effektiviteten i hele forsyningsnettet.

Risikostyring baseret på viden

Der er mange risici forbundet med vandforsyning. Lavt tryk medfører en risiko for indtrængen af forurenet vand og udgør en alvorlig sundhedsrisiko for forbrugerne. VIDI Pressure sender alarmer, hvis trykket falder til under et specificeret setpunkt.

Brandhaner og offentligt tilgængelige skydeventiler er potentielle indgange for forurening i forsyningsnettet enten ved en fejltagelse eller ved en bevidst handling. VIDI Cap til brandhaner, VIDI Positioner til skydeventiler og VIDI Open/Close til ventiler hjælper med at håndtere denne risiko ved at sende en alarm, hvis brandhanen eller ventilen åbnes.

Overordnet set holder løsningen fra AVK Smart Water øje med den nuværende situation samt ændringer i det hydrauliske setup og kan dermed bidrage til en bedre risikostyring.

Animation

Digitalisering af forsyningsnettet

AVK Smart Water har udviklet et koncept, hvor IoT-enheder installeret på AVK’s standardventiler og brandhaner monitorerer forsyningsnettet og indsamler data. Her kan du se, hvordan løsningen kan bidrage til reduceret vandspild, bedre risikostyring og øget effektivitet.

Brochure

AVK Smart Water: Monitorering af forsyningsnettet

Se hvordan IoT-enheder fra AVK Smart Water kan installeres på AVK’s standardventiler og brandhaner for monitorering af forsyningsnettet og indsamling af data.
Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved at besøge vores hjemmeside giver du samtykke til, at vi bruger cookies som beskrevet i vores privatlivspolitik.