Case

VIDI Positioner sikrer pålidelige beregninger af vandbalance hos HOFOR

Som en del af LEAKman-projektet er VIDI Positioners installeret på DMA-grænseventiler for at sikre pålidelige data til beregning af vandbalance og non-revenue water (NRW). Formålet med LEAKman-projektet er at implementere komplette løsninger til vanddistribution med det overordnede mål at minimere vandspild.

LEAKman-partnerskabet identificerede på et tidligt tidspunkt behovet for at vide, om og hvornår DMA-grænseventiler betjenes, da dette har indflydelse på mængden af uafregnet vand (NRW) og ofte resulterer i forkerte beregninger af vandbalancen.

Monitorering af grænseventiler øger pålideligheden og brugbarheden af data 

Installation af flowmålere på DMA-indløbsrør og afspærringsventiler på rørene, der forbinder DMA'er, muliggør beregning af vandbalance på DMA-niveau. Nøjagtige beregninger afhænger af præcise og komplette data fra overvågning og måling af alt vand, der tilgår og forlader en DMA.

Sådanne beregninger afhænger i høj grad af korrekte oplysninger, der bekræfter, at alle grænseventiler er lukket i perioden, hvor vandbalancen beregnes. Det er et velkendt problem, at hvis grænseventilerne er blevet åbnet i forbindelse med vedligeholdelse eller reparation, er det ikke altid, at de efterfølgende bliver lukket igen. Med andre ord kan overvågning af grænseventilernes åben/lukket status hjælpe med at forhindre flow af vand, der ikke bliver målt, mellem DMA'er og dermed sikre mere pålidelige data og beregninger.

VIDI Positioners bidrager til bedre overblik hos Danmarks største forsyningsselskab

HOFOR er Danmarks største forsyningsselskab og har cirka én million kunder i Storkøbenhavn. De har opdelt deres forsyningsområde i 65 DMA-zoner, og det giver blandt andet mulighed for at beregne vandbalancer og overvåge vandspild – og det er én af de mest omkostningseffektive måder til at opdage lækager og derved reducere NRW.

For at sikre pålidelige data til vandbalanceberegninger er der som en del af LEAKman-demonstrationsområderne hos HOFOR installeret VIDI Positioners på tre strategisk vigtige skydeventiler, der fungerer som grænseventiler mellem DMA'er. VIDI Positioner er en IoT-sensor, der i procent mellem 0 og 100 angiver, hvor meget en ventil er åben, og enheden rapporterer alle driftsaktiviteter, der åbner eller lukker ventilen. Data sendes automatisk til HOFOR med jævne mellemrum, og hver gang ventilerne betjenes.  Via API integreres data med GIS, så drifts- og vedligeholdelsespersonalet automatisk har direkte adgang til oplysningerne om ventilernes åben/lukket status.

Data for ventilerne er yderligere integreret med ledelsesinformationssystemet HOMIS, der er udviklet af LEAKman-partneren NIRAS, og direkte forbundet med den hydrauliske model, hvor de hydrauliske simuleringer automatisk afspejler ændringer af ventilens position. HOMIS vil også anvende de oplysninger, der kommer fra VIDI Positioners, til at deaktivere vandbalanceberegninger i perioder, hvor DMA-grænseventilerne er åbne. På den måde sikrer VIDI Positioners præcis information om ventilernes åben/lukket status og giver mulighed for et bedre overblik og automatiseret vidensdeling.

AVK Smart Water

AVK Smart Water er et koncept, der består af digitale løsninger til ventiler og brandhaner, og som muliggør monitorering og registrering af ændringer i det hydrauliske setup og sender data direkte til ethvert foretrukket IT-system.

VIDI Positioner registrerer om en ventil er åben, lukket eller noget midt imellem. Den sender et signal, når ventilen betjenes og sender løbende opdaterede data om, hvor meget ventilen er åben.

LEAKman

Det overordnede formål med LEAKman-projektet er at udarbejde retningslinjer og løsninger, der kan implementeres globalt og på den måde hjælpe til at sikre en stabil vandforsyning i hele verden.

Som en del af dette vil man via LEAKman-projektet demonstrere danske løsninger til at minimere vandspild og bane vejen for ny dansk vandteknologi. Projektet har samlet nogle af de største spillere inden for branchen, og foruden AVK er også HOFOR, NIRAS, Grundfos, Kamstrup, DTU, Schneider Electric, Novafos og Leif Koch en del af partnerskabet.

Indblik

Fordele ved trykstyring i forsyningsnettet

Trykstyring betragtes som den mest fordelagtige og mest omkostningseffektive metode til håndtering af lækager. Et lavere tryk reducerer rørbrud og lækager – og kontrol og regulering af trykket i vandforsyningen kan dermed give besparelser på ressourcer og reducere vandspild.