Case

Automatisering skal fremtidssikre vandforsyningen

Et nyt anlæg er etableret ved Kasted Vandværk udenfor Aarhus. Formålet er at sikre, at den mængde vand, der leveres, svarer til det faktiske forbrug, forbedre arbejdsforholdene for medarbejderne og opnå så sikker en drikkevandsforsyning som muligt.

Det nye anlæg har seks XL PE-vandtanke med en samlet kapacitet på 2.000 m3. De erstatter en tidligere installation med blot én enkelt vandtank af beton. Det er risikabelt kun at have én tank, da vedligeholdelse eller forurening da vil betyde en midlertidig afbrydelse af forsyningen til kunderne. Derudover vil konstruktioner af beton revne over tid, og det er vanskeligt at opdage skader.

Fordelene ved et anlæg med flere tanke er fleksibilitet og sikkerhed, da vedligeholdelse kan udføres uden afbrydelse af den essentialle forsyning. Desuden foretrækkes det at have så lidt stillestående vand som muligt for at holde vandets vej fra jorden til forbrugeren så kort som mulig.

Fuldt fokus på naturligt drikkevand af høj kvalitet

Vandværket producerer mere end 250 m3 vand i timen fra vandboringer i nærheden. Vandet filtreres og iltes, før det sendes til vandtankene. Tankenes formål er hovedsaligt at opbevare vand nok til at sikre en uafbrudt forsyning og holde kontaminering fra skidt eller bakterier i den omkringliggende jord ude af systemet.

Tankene har derfor et ekstra udvendigt lag, og mellem det indvendige og det udvendige lag er der trykluft. Denne konstruktion gør det muligt at registrere ændringer i trykket, hvilket kan indikere lækage eller brud på tanken.

Luften over vandoverfladen i tankene kommer ind og ud gennem et luftfiltreringssystem for at forhindre forurening fra luftindstrømningen. Aflastnings- og vakuumventiler er installeret oven på tankene for at sikre tankene mod skader forårsaget af pludselige ændringer i lufttrykket. På hver tank er der placeret en lille hane til regelmæssig prøvetagning for test af vandkvaliteten. Tankene hælder lidt mod indersiden af anlægget, hvilket resulterer i en selvrensende funktion, der leder små partikler til en sumppumpe, hvor de filtreres fra.

I Danmark er det kun tilladt at ilte og filtrere drikkevandet, mens det mange andre steder i verden er almindeligt at tilsætte klor. Det understreger behovet for et system, hvor risikoen for vandforurening er minimal.

For at sikre høj kvalitet er det vigtigt, at ingen af de komponenter, der er i kontakt med vandet, udgør en risiko for forurening eller påvirker vandets smag eller lugt. På anlægget er der installeret to DN400 AVK skydeventiler ved indløbet fra pumpestationen og to DN200 AVK skydeventiler og butterflyventiler med aktuator ved både indløb og udløb for hver af de seks tanke.

 

 

 

Fordele ved automatisering inden for vandforsyningen

Flere muligheder for kontrol af installationerne er den primære drivkraft for at nå målet om en forsyning baseret på efterspørgsel. Tidligere blev variationer i efterspørgslen håndteret med overkapacitet, hvilket ikke længere er nødvendigt, da anlægget kan reagere på spidsbelastninger og perioder med lav efterspørgsel og derved bruge så få ressourcer som muligt.

Muligheden for at fjernovervåge og foretage justeringer på anlægget giver mange fordele: Ingen medarbejdere behøver at skynde sig at møde ind, hvis der registreres uventede hændelser, da de kan følge op og justere installationerne derfra, hvor de befinder sig. Det sparer tid og værdifulde ressourcer til fordel for både medarbejdere og forbrugere.

Et lignende anlæg etableres i centrum af Aarhus, hvortil vandet vil bliver leveret af pumperne i Kasted. Projekterne udføres af Aarhus Vand A/S.

Produktindblik

Skydeventiler

Skydeventiler kan benyttes til alle slags applikationer og er velegnede til installationer både over jord og til nedgravning. Vi tilbyder skydeventiler af høj kvalitet og med et væld af tilslutningsmuligheder.

Animation

Skydeventiler

Egenskaber for og varianter af vores skydeventiler til vand, spildevand, gas og brandbekæmpelse

Download brochuren

Skyderen er hjertet i ventilen

Se forskellene på stærke og mindre stærke ventiler og hvorfor du bør vælge en AVK ventil