Case

Ny vandledning mellem Frederikshavn og Skagen

Specialfremstillede ventiler og punktlige leveringer er noget af det, som Frederikshavn Vand A/S fremhæver ved samarbejdet med AVK. AVK har leveret ventiler til den nyetablerede vandledning, som på sigt skal sikre store økonomiske besparelser for Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn kommune har gennemført et stort projekt, hvor de har anlagt 37 km ledning fra Tolne vandværk vest for Frederikshavn til Bunken pumpestation syd for Skagen. Projektet blev initieret, fordi Bunken pumpestation var udtjent og skulle nedlægges og for at øge forsyningssikkerheden.

Hurtig levering

Projektet blev sat i udbud i 2012, og AVK blev sammen med Brdr. Dahl valgt som ventilleverandør. ”Det har været et stort projekt, og vi har været yderst tilfredse med AVK. Blandt andet har AVK været hurtige til at ændre en fejlordre, hvor vi i sidste øjeblik fandt ud af, at vi skulle bruge PN16 ventiler i stedet for PN10. Vi fik inden for den lovede leveringstid leveret de rigtige ventiler”, fortæller Driftsleder ved Frederikshavn Vand A/S Jørgen Hermann.

”Vi har ikke haft nogen spildtid i hele projektets løbetid og har absolut ikke noget at udsætte på AVK. Servicen har været i top; når vi har aflagt en ordre, så har leveringstiden altid holdt – ofte har vi endda fået ventilerne leveret tidligere end først lovet”, fortsætter Jørgen Hermann.

Udluftningsventiler til lavt tryk

Projektet har for AVK’s vedkommende især bestået af store hovedledningsventiler i dimensionerne DN300–DN500. Dertil er der kommet små ekstra ordrer af andre AVK-ventiltyper. Frederikshavn Vand har blandt andet ordret AVK’s nye DN400 skydeventil med PE-ender, ligesom AVK’s nyudviklede lavtryksudluftningsventil kunne afhjælpe et problem, hvor trykket på vandledningen ikke var højt nok til, at de gængse udluftningsventiler kunne benyttes. Den nye lavtryksudluftningsventil har et minimumstryk, der går helt ned til 0,05 bar, og problemet kunne løses med fem af disse.

Strenge krav til vandindvinding

Der var flere argumenter for at anlægge den lange vandledning i stedet for at bygge ny pumpestation i Bunken. Kravene til vandindvinding i Bunken og Skagen er meget strenge, hvilket er nødvendigt for at passe på de naturfølsomme områder. Ved at indvinde vand fra Tolne giver man klitplantagerne ved Bunken og i Skagen mulighed for at vende tilbage til oprindelig tilstand. Derudover har drikkevandet fra Skagen højere indhold af aluminium, farve og organisk materiale, så det er en økonomisk fordel at opblande vandet fra Skagen med vandet fra Tolne og derved forbedre drikkevandet i Skagen.

Den 37 km lange vandledning fungerer ved gravitation alene, og der er derfor ikke behov for at benytte pumper.

Download brochure

Vandforsyning

Se vores ventiler, brandhaner og tilbehør til vandforsyning