Kontraventiler til vand og spildevand

Hvad er en kontraventil?

Kontraventiler er installeret i rørledninger for at forhindre tilbageløb. En kontraventil er en envejsventil, hvor flow kan løbe frit den ene vej, og hvis flowet vender, vil ventilen lukke for at beskytte rør, andre ventiler, pumper osv. Hvis flowet vender, og der ikke er installeret en kontraventil, kan der forekomme vandslag. Vandslag kan komme med en ekstrem kraft og kan let ødelægge en rørledning eller komponenter i en rørledning.

Hvor bruger man kontraventiler?

Kontraventiler anvendes i mange forskellige applikationer. For eksempel er de ofte placeret på tryksiden af en pumpe for at beskytte pumpen mod tilbageløb. Centrifugalpumper, de mest almindelige former for vandpumper, er ikke selvansugende, og derfor er kontraventiler afgørende for at holde vand ved pumpen. Kontraventiler er meget ofte også benyttet i HVAC-systemer (opvarmning, ventilation og aircondition-systemer). HVAC-systemer anvendes f.eks. i store bygninger, hvor et kølemiddel pumpes mange etager op. Kontraventiler er installeret for at sørge for, at kølemidlet ikke løber tilbage igen.

Overvejelser ved valg af kontraventil

Når man vælger en kontraventil, er det vigtigt at lave en cost-benefit-analyse af det specifikke system. Ofte fokuseres der på at reducere omkostningerne og samtidig opnå det lavest mulige tryktab, men i forhold til kontraventiler er højere sikkerhed lig med højere tryktab. Så for at være sikker på, at kontraventilen beskytter systemet korrekt, bør hvert system vurderes individuelt, og faktorer som risiko for vandslag, acceptabelt tryktab, og den økonomiske konsekvens ved at installere en kontraventil med for høj sikkerhedsmargin mod vandslag skal overvejes.

Forskellige typer af kontraventiler

En kontraventil er opbygget forskelligt, alt afhængig af hvilken applikation den skal benyttes til. Nogle af de mest almindelige typer af kontraventiler til vand og spildevand er kontraklapventiler og kuglekontraventiler:

  • Kontraklapventiler: En kontraklapventil er monteret med en disk, der svinger på et hængsel eller en aksel. Disken svinger væk fra sædet for at tillade et fremadrettet flow og når flowet stopper, svinger disken tilbage til sædet for at blokere for tilbageløb.
  • Kuglekontraventiler: En kuglekontraventil fungerer ved, at en kugle bevæger sig op og ned inden i ventilen. Sædet er bearbejdet til at passe til kuglen og kammeret er koniskformet for at lede kuglen ned i sædet for at tætne og forhindre tilbageløb.

AVK tilbyder et bredt program af kontraklap- og kuglekontraventiler med fuldt gennemløb og lavt tryktab, hvilket giver maksimal udnyttelse af pumpens kapacitet. Kontraventilerne kan installeres både horisontalt og vertikalt og er lette at vedligeholde.

Vandslag og trykstød

Hvad er vandslag?

Vandslag opstår, når væskens hastighed i et rørsystem pludselig ændres. Det sker som regel når væske i bevægelse pludselig stopper, hvis det eksempelvis støder på en forhindring. For eksempel vil en ventil, der lukker for hurtigt, sende en trykbølge igennem røret, hvilket potentielt set kan skade både rør og komponenter. Trykbølgen vil fortsætte gennem røret, indtil energien er opbrugt og dermed forsvinder. Dette kan resultere i lokalt øget tryk i rørledningen, hvilket skaber nogle høje bankelyde, som er lyden af røret, der udvider sig under disse omstændigheder.

Hvorfor opstår der trykstød i rørledninger?

Når en pumpe stopper eller en ventil lukker for hurtigt, fortsætter flowet, hvilket danner et vakuum mod pumpen eller ventilen, og det skaber et meget højt tryk i den anden ende af rørledningen. Når der er trykforskel i en rørledning, vil flowet bevæge sig i retning mod det laveste tryk, og der opstår trykstød. Flowet vil fortsætte med at bevæge sig frem og tilbage, indtil al energien er opbrugt, og trykket er udlignet.

Selv om et trykstød ikke varer særlig længe, kan det forstærke det eksisterende tryk i rørledningen til det tidobbelte eller mere. Dette kan give betydelige skader på systemet, herunder også resultere i revner eller brud på røret, kavitation og implosion på grund af vakuum. Foruden de direkte økonomiske konsekvenser, dette har, samt den tid, hvor systemet er ude af drift på grund af trykstød, kan situationen også have alvorlige konsekvenser for sundheden og sikkerheden. De skader, der opstår som resultat af trykstød, kommer ikke efter ét stort trykstød, men efter gentagne trykstød, som på sigt vil resultere i overbelastning af systemet.

Case

Flere pumpestationer og færre rensningsanlæg

Miljøet er på agendaen, når der tænkes i innovative spildevandsløsninger i Aarhus. AVK er med.
Se alle cases

download brochure

Spildevandsbehandling

Se vores ventiler og tilbehør til spildevandsbehandling
Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved at besøge vores hjemmeside giver du samtykke til, at vi bruger cookies som beskrevet i vores privatlivspolitik.