Case

Flere pumpestationer og færre rensningsanlæg

Miljøet er på agendaen, når der tænkes i innovative spildevandsløsninger i Danmark. Aarhus Vand har flere forskellige tiltag i gang, hvor ét af dem er at reducere antallet af renseanlæg og erstatte dem med flere pumpestationer. AVK har leveret ventilerne.

AVK’s produkter til spildevand kan benyttes til alle typer anlæg og vi leverer gerne produkter til såvel store installationer med flere hundrede ventiler som til mindre installationer, hvor der blot er få ventiler installeret.

Flere pumpestationer, færre renseanlæg

Aarhus Vand har valgt AVK som leverandør af ventiler, når de renoverer pumpestationer eller bygger nye. Det bliver til en del ventiler, da Aarhus Vand har stor fokus på såvel miljøforbedringer som omkostningsbesparelser og dermed en omfattende plan om reducering af renseanlæg. I 2006 eksisterede der i Aarhus 17 renseanlæg. I 2014 var der ni, og frem mod 2016 er nedlægning af yderligere fem renseanlæg planlagt. De tilbageværende renseanlæg opgraderes og fremtidssikres, og i stedet for de nedlagte renseanlæg bygges der pumpestationer, som er meget billigere i såvel drift som i vedligeholdelse.

Vedligeholdelsesfrie ventiler til situ-støbte pumpestationer

AVK’s ventiler er et naturligt valg, når man udover at miljøoptimere også ønsker at spare på drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne. Én af de nyeste pumpestationer hos Aarhus Vand er pumpestationen i Harlev. Her er der blandt andet installeret 14 skydeventiler, som udmærker sig ved at være vedligeholdelsesfrie. Pumpestationen i Harlev er bygget som en situ-støbt pumpestation. Der har i designfasen været fokus på et bedre arbejdsmiljø, hvilket betyder at der er sørget for bedre plads til at servicere ventiler og pumper.

Harlev pumpestation bygget til fremtiden

Pumpestationen i Harlev stod klar til brug i oktober 2013 og er én af de større pumpestationer hos Aarhus vand. Den dækker cirka 3000 personækvivalenter, men da der er planer om at bebygge markerne på østsiden af Stillingvej (mellem Harlev og Aarhus), har Aarhus Vand været fremsynet og sørget for, at pumpestationen har kapacitet til at dække op til 6000 personækvivalenter.

Pladsbesparende ventiler til små tørtopstillede pumpestationer

Til de små tørtopstillede pumpestationer har AVK også løsningen. Her er der sjældent meget plads, så Aarhus Vand har valgt at benytte sig af AVK’s spadeventiler, som netop ikke kræver meget plads. Én af de nyere tørtopstillede pumpestationer i Aarhus Vand er brønden i Skibby, hvor der er installeret to AVK spadeventiler, tre kuglekontraventiler og fire skydeventiler.

Aarhus Vand har omkring 20 situ-støbte pumpestationer, 60 tørtopstillede småbrønde og cirka 40 dykkede stationer. I forbindelse med den løbende sanering af gamle pumpestationer er målet at øge andelen af tørtopstillede pumpestationer, så der opnås arbejdsmiljøvenlige og ensartede pumpestationer.

Download brochure

Spildevandsbehandling

Se vores ventiler og tilbehør til spildevandsbehandling