Case

Danmarks største pumpestation

Danmarks største pumpestation er designet med fokus på bæredygtighed og driftssikkerhed.

Danmarks ældste og største spildevandspumpestation er afløst af en nybygget pumpestation. Den oprindelige Kløvermarken Pumpestation var fra 1901, og da pumpestationen ikke kunne tages ud af drift, ville en renovering være meget krævende. Da pumpestationen var utidssvarende blev det derfor besluttet at bygge en ny ved siden af, som kunne tage over.

Grøn profil

Den nye pumpestation er designet til klimaforandringer og er sikret mod oversvømmelser på terræn, herunder stormflod. Designet tager også miljømæssige hensyn med blandt andet grønne tage og lokale grønne bassiner til opsamling af vand fra tage og pladser. Desuden skal et spildevandsbaseret varmegenvindingsanlæg holde pumpestationen frostfri og levere varme til mandskabsbygningen ved siden af.

Øget driftssikkerhed

Pumpestationen er 35 meter i diameter, går cirka 10 meter under terræn og er designet med to tryktårne, der er 24 meter høje. Pumpestationen er helt todelt og har to separate pumpekældre og to sumpe, hvilket giver øget driftssikkerhed og mulighed for servicearbejde fx i sumpen på den ene del af pumpestationen, imens den anden stadig er i drift. Kun når det regner, er det nødvendigt, at begge pumpestationer kører på samme tid.

Stadig Danmarks største

Den nye pumpestation på Kløvermarken leder regn- og spildevand fra det meste af København til det nærliggende renseanlæg Lynetten. Der løber hvert år omkring 35 mia. liter spildevand fra 350.000 borgere gennem pumpestationen, og med en samlet kapacitet på 30.500 m3/t overtager den nye pumpestation titlen som Danmarks største. Kapaciteten er den samme som for den tidligere pumpestation, da der ikke kan pumpes mere spildevand gennem de eksisterende trykledninger fra pumpestationen til rensningsanlægget. En udvidelse heraf ville være langt mere omfattende, og kapaciteten vurderes at være tilstrækkelig. På trods af, at der som følge af klimaforandringerne forventes mere og voldsommere nedbør, vil en række skybrudsprojekter i området betyde, at mængden af regnvand, der ledes til pumpestationen, ikke forventes at stige.

AVK-produkter på pumpestationen

Ventiler og tilbehør til den nye pumpestation er leveret af Vatech 2000, og pumpestationen er spækket med AVK-produkter i form af skydeventiler, kontraklapventiler, spadeventiler, passtykker og flangekoblinger i DN50-1400. Der er primært tale om afspærringsventiler, hvoraf de to DN1400 skydeventiler er placeret på rørledningerne fra pumpestationen til rensningsanlægget Lynetten for anvendelse i forbindelse med service og vedligehold af pumpestationen.

AVK-produkter leveret til projektet

Skydeventiler serie 06/80: 8 stk. DN50-500
Skydeventiler serie 54/33: 21 stk. DN700-1400
Skydeventiler serie 15/43: 16 stk. DN100-300
Spadeventiler serie 702/50: 2 stk. DN400
Kontraklapventiler serie 41/60 & 41/36: 10 stk. DN50-500
Passtykker serie 265/30: 7 stk. DN1000-1400
Flangekoblinger serie 260: 8 stk. DN500

Download brochure

Spildevandsbehandling

Se vores ventiler og tilbehør til spildevandsbehandling