Case

Pumpestationer i Ebeltoft er placeret under jord

I 2012 blev der bygget to nye pumpestationer i Ebeltoft, og AVK leverede ventiler dertil.

De to pumpestationer har hver fået installeret skydeventiler og spadeventiler, der anvendes som serviceventiler for pumpen. Hvis pumpen skal renoveres benyttes disse ventiler til at spærre af for vandet. Der er i begge pumpestationer også installeret kontraklapventiler og kuglekontraventiler, som sørger for, at pumperne ikke kører tør. Den ene af pumpestationerne har desuden et nødsystem med bypass-mulighed, med yderligere AVK spadeventiler.

Større end typisk pumpestation

Pumpestationerne er bygget på forskellige måder, og er de to største pumpestationer i Syddjurs Kommune både mht. størrelse og antal pumper og ventiler. En typisk pumpestation i Syddjurs har 2 pumper med tilhørende ventiler og har en størrelse på omkring 10-15 m2. Pumpestationerne i Ebeltoft er 2-3 gange større, hvilket er begrundet i områdets terræn og befolkningstæthed.

Gemt under jorden

De to pumpestationer, som er placeret blot ca. 500 meter fra hinanden, har samme kapacitet som de gamle pumpestationer, men der er i opførelsen af de nye stationer taget hensyn til landskabet. For at få byggetilladelsen og for at pumpestationerne ikke skulle være synlige på strandlinien, besluttede Syddjurs Spildevand sammen med kommunen, at de nye pumpestationer skulle placeres under jorden.

Tyngdekraften til hjælp

Den ene pumpestation, som sørger for at pumpe spildevandet videre til næste station, er støbt på stedet. Den er bygget med et mellemdæk, hvor der er opstillet elinstallationer, tavler m.m. Spildevandet løber fortrinsvis til pumpestationen ved hjælp af tyngdekraften, men der er installeret pumpe til spildevand fra omkringliggende industrier.

Med sandfang og by-pass

Den anden pumpestation, som pumper spildevandet videre til rensningsanlægget, er bygget op i moduler. Den indeholder sandfang, da den er sidste station før renseanlægget og har et nødsystem med mulighed for by-pass, hvis der skulle ske nedbrud i den ene af rørstrengene. Skydeventilerne ved nødsystemet fungerer også som indgang, når rørsystemet skal renses med rensegrise.

Fakta

Syddjurs kommune er en gennemsnitlig kommune med et befolkningstal på knap 42.000 fordelt på ca. 17.000 husstande. Kommunen dækker et areal på knap 700 kvadratkilometer med 11 rensningsanlæg, 233 pumpestationer og et ca. 1000 kilometer langt ledningsnet, der årligt håndterer omkring 16.000 millioner kubikmeter vand. Syddjurs Spildevand har 34 medarbejdere og omsætter årligt for 70 millioner kroner, hvoraf 30 millioner bruges til drift og 40 millioner til renovering af anlæg samt investering i nye tiltag. Kommunen har budgetteret med, at en pumpestation har en gennemsnitlig levetid på 30 år, og at fire til otte pumpestationer skal renoveres om året.

Indblik

Kontraventiler

Kontraventiler er installeret i rørledninger for at forhindre tilbageløb. En kontraventil er en envejsventil, hvor flow kan løbe frit den ene vej, og hvis flowet vender, vil ventilen lukke for at beskytte rør, andre ventiler, pumper osv. Hvis flowet vender, og der ikke er installeret en kontraventil, kan der forekomme vandslag som med en ekstrem kraft kan ødelægge rørledning eller komponenter

Download brochure

Spildevands-behandling

Se vores ventiler og tilbehør til spildevandsbehandling