Case

AVK spadeventiler installeret i Danmarks største rørsystem til gylle

Når gylle afgasses på et biogasanlæg, inden det spredes ud på marken, betyder det blandt andet færre lugtgener, højere gødningsværdi og mindre klimabelastning.

Landmand Daniel Overgaard Pedersen, der driver en stor svinefarm og et biogasanlæg i Nordjylland, har investeret 14 millioner kroner i et rørsystem til at transportere gylle mellem landbrug, biogasanlæg og markerne, hvor den afgassede gylle skal spredes ud. Spadeventiler installeret på manifold mellem gårdene og biogasanlægget skal sørge for, at gyllen transporteres de rigtige steder hen. Fællesstyring af ventilerne i rørsystemet sørger for, at de automatisk åbner og lukker, og at der kan pumpes gylle både til og fra biogasanlægget.

Rørsystem til transport af gylle reducerer trafikbelastningen

Tilslutningen til det nye rørsystem til transport af gylle sparer både tid og driftsomkostninger for landbrugene. Desuden vil etablering af systemet også afhjælpe udfordringer med trafikbelastningen. Gyllevognene skal ikke køre frem og tilbage mellem gårdene og biogasanlægget og ved at etablere tanke og haner ude ved markerne, skal de heller ikke køre frem og tilbage mellem marker og opbevaringstanke på gårdene.

Omkring 20 kilometer rør forbinder ti gårde, en pumpestation og biogasanlægget, der kan behandle op til 160.000 ton biomasse om året. Rørsystemet betyder, at der vil være langt færre transporter med gyllevogne, og det er noget, der kan mærkes i de små landsbyer.

Afgasning giver mindre klimabelastning og færre lugtgener

Gyllen pumpes fra gårdene til afgasning på biogasanlægget, hvorefter det pumpes tilbage til gårdene og kan opbevares i tanke direkte ved markerne. Det har flere fordele at afgasse gyllen, inden den spredes på marken. Afgasset gylle giver bedre gødningsevne, færre lugtgener og mindre udledning af metan, som er en drivhusgas, der belaster klimaet langt mere end CO2.

Rørsystem med 26 stk. DN200 spadeventiler

Rørsystemet er dimensioneret med 200 mm PE-rør og til et tryk på maksimalt 10 bar. Via Agrometer har Vatech 2000 leveret 26 stk. DN200 AVK spadeventiler med LINAK aktuatorer (inkl. motor/signalkabler) til projektet. Der er valgt elektriske aktuatorer, da ventilerne er installeret over et større område. Dermed opnås også mulighed for at inkludere feedback-moduler, der giver overblik over aktuatorernes indstillinger.