Case

Fra organisk affald til grøn energi

På Gemidan's anlæg til forbehandling af organisk affald produceres biopulp til afgasning på biogasanlæg. Teknologien sikrer bæredygtighed og optimal energiudnyttelse af affaldet, og AVK spadeventiler styrer flowet.

Affald er en vigtig ressource

Affald er ikke bare affald, men kan være en vigtig ressource, hvis det behandles rigtigt. Gemidan er specialister i affaldsløsninger og behandling af madaffald. De har udviklet Ecogi-teknologien, som forbehandler organisk affald som fx kildesorteret dagrenovation og kasserede emballerede fødevarer fra erhvervskunder til en ren biopulp, der kan anvendes til biogasproduktion.

Gemidan driver flere Ecogi-anlæg. Anlægget i Ølstykke har to Ecogi-linjer og har kapacitet til årligt at behandle 120.000 tons organisk affald.

Sådan bliver vores madaffald til energi

På Ecogi-anlæggene bliver madaffald omdannet til biopulp med meget høj renhed ved hjælp af miljøvenlige teknologier. Anlæggene kan behandle stort set alle organiske affaldstyper.

Når det organiske affald ankommer til anlægget, læsses det i fødekassen. Herefter transporteres det til pulperen, hvor det blandes med procesvand og omrøres, så alt emballage ved friktion bliver åbnet uden at blive opløst sammen med det organiske affald. Pulpen sendes derefter til separatoren, hvor der tilsættes yderligere procesvand. Når pulperen er tom, lukker ventilen mellem pulperen og separatoren, og et nyt batch af det organiske affald kan transporteres til pulperen. Fra separatoren pumpes biopulp til en opbevaringstank, inden det afhentes og transporteres til et biogasanlæg. Rejektet, der bliver tilbage i separatoren, vaskes i to trin. Først med procesvand og dernæst med rent vand for at opnå højst mulig organisk udnyttelse af affaldet. Rejektet afvandes i separatoren, inden det transporteres til en container og derfra videre til forbrændingsanlæg eller genanvendelse. Vandet fra afvandingen ledes tilbage til tanken med procesvand.

Alle processer på anlægget er automatiserede, og operatøren kan overvåge anlægget og styre processerne elektronisk.

Styring af flows med spadeventiler

VATECH 2000 har leveret AVK butterflyventiler og AVK spadeventiler med pneumatiske aktuatorer, elektriske aktuatorer og håndhjul til alle Gemidan Ecogi's anlæg. Alle ventiler er med hus i rustfrit syrefast stål.

På Gemidan Egedal i Ølstykke er der installeret spadeventiler med pneumatiske aktuatorer:

  • på vandflows til rent vand og procesvand – procesvand til pulperen, procesvand og rent vand til separatoren og væske, der ledes fra separatoren tilbage til tanken med procesvand
  • mellem pulper og separator
  • fra separator til biopulptank
  • mellem de to linjer på anlægget

Derudover er der installeret spadeventiler med elektriske aktuatorer ved anlægget til aftapning fra biopulptanken og spadeventiler med håndhjul på hovedledningen til biopulptanken og på vandtilførslen til anlægget. På steder, hvor man ønsker mulighed for hurtig aflukning, er der installeret butterflyventiler.

AVK-ventiler leveret til Gemidan Egedal

AVK spadeventiler med hus i rustfrit syrefast stål:

  • 18 stk. DN100 + 6 stk. DN125 med pneumatiske aktuatorer
  • 3 stk. DN125 med elektriske lineære aktuatorer
  • 2 stk. DN250 med håndhjul

AVK Desponia butterflyventiler i rustfrit syrefast stål:

  • 2 stk. DN50 + 2 stk. DN150

Gemidan Ecogi

Gemidan Ecogi sælger og leverer anlæg til optimal forbehandling af organisk affald. Ecogi-anlæggene fremstiller biopulp til videre behandling på biogasanlæg og kan behandle stort set alle typer organiske affald.

Ecogi-teknologien omdanner madaffald til grøn energi og sikrer en optimal udnyttelse af de organiske ressourcer.

Læs mere om Gemidan Ecogi

Animation

Spadeventiler

Egenskaber for vores spadeventiler serie 702