Case

AVK spadeventiler installeret på nyt biogasanlæg i Vrå

Nordjyllands største biogasanlæg, GrønGas Vrå, blev taget i anvendelse i 2016. AVK har leveret 36 spadeventiler til anlægget, der er lige så stort som 12 fodboldbaner.

Det nye anlæg skal primært producere biogas af lokalt kvæg- og svinegylle, industrielle affaldsprodukter og fødevarerester. Anlægget forventes at behandle 300.000 tons biomasse årligt og vil kunne forsyne naturgasnettet med omkring ni mio. kubikmeter biometan. Det svarer til gasforbruget i 6500 boliger eller årsforbruget for 4300 personbiler eller 250 busser. Anlægget skaber nye arbejdspladser i området, og der vil blive ansat 10 faste medarbejdere, når anlægget kører på fuld drift.

Fremstilling af biogas

Biogas fremstilles af organisk affald, som bionedbrydes i lukkede tanke ved hjælp af bakterier. Bakterierne, der nedbryder biomassen, udleder gassen, som benyttes til energimæssige formål. Gassen kan i denne form benyttes direkte som brændstof til fx gasgeneratorer, der producerer el. Derudover kan gassen også renses for blandt andet CO2 og svovlbrinte, så den bliver til metan. Som metan kan gassen benyttes i naturgasnettet.

Processen

Produktionen af biogas starter med, at frisk gylle blandes med industriaffald og fødevarerester i modtagetankene. Derefter pumpes biomassen ind i reaktorerne, hvor den opvarmes til omkring 52 grader. Biomassen opbevares i reaktorerne, mens gyllen gærer og gassen dannes. Gassen udledes fra reaktortankene og den afgassede gødning pumpes videre til opbevaringstanke, hvorfra landmænd kan afhente det.

Brug af restproduktet

Produktionen af biogas mindsker udledning af kvælstof. Når gylle bliver afgasset, nedbrydes tørstoffet i gyllen. Gyllen får dermed et lavere indhold af organisk kvælstof og et højere indhold af uorganisk planteomsætteligt kvælstof. Det betyder, at en større del af kvælstoffet kan optages af planterne, og en mindre del af kvælstoffet udvaskes i vandmiljøet. Derfor er den afgassede gylle også interessant for landmændene og brug af den afgassede gylle har gavnlig effekt på høstudbyttet.

Spadeventiler hjælper gyllen gennem processen

AVK har leveret 36 spadeventiler. 30 af ventilerne er installeret i manifolden, hvorfra gyllen hentes og bringes rundt i anlægget. Enkelte ventiler er placeret udvendigt på tankene og benyttes til at føre roer (som er anlæggets foretrukne fødevareressource) direkte ind i processen. Derudover er der seks ventiler installeret til at fylde og tømme anlæggets tre opvarmningsmoduler.

GrønGas Vrå er opført i et samarbejde mellem energiselskabet E.ON Danmark og landmand Jens Peter Lunden, som også sammen driver GrønGas Hjørring.

Animation

Spadeventiler

Egenskaber for vores spadeventiler serie 702
Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved at besøge vores hjemmeside giver du samtykke til, at vi bruger cookies som beskrevet i vores privatlivspolitik.