Case

Selvforsynende renseanlæg med ambitiøs målsætning

Med brug af nye banebrydende teknologier og energioptimerende udstyr var målet med renovering af Egå Renseanlæg at gøre anlægget selvforsynende med energi, og tilmed producere 50% mere end forbruget.

Renoveringen af renseanlægget blev initieret ved et ønske om at opnå den størst mulige energiudnyttelse. Et givtigt samarbejde med førende leverandører af teknologier, processer og komponenter har muliggjort dette ønske. Vatech 2000 er blandt leverandørerne, og har leveret AVK spadeventiler og butterflyventiler samt Vatech skydespjæld og kuglehaner til projektet.

Kvælstofrensning med Anammox-bakterier

Med etableringen af et DEMON® Anammox rejektvandsanlæg reduceres el-forbruget til kvælstofrensning. I denne proces produceres anammox-bakterier, som ud over at rense rejektvandet også benyttes i procestankene, hvor de renser spildevandet uden brug af kulstof.

Kulstoffiltrering med Salsnes®-filtre

Norske Salsnes® har udviklet båndfiltre, som benyttes til at filtrere spildevandet for kulstof tidligt i processen. Herved opnås der en reduktion af energiforbruget til beluftning, som tidligere udgjorde 40% af det samlede energiforbrug, idet der ledes mindre kulstof til procestankene. Tørstofkoncentrationen i det primærslam, som tages ud af båndfiltrene, er så høj, at man kan undgå at forafvande primærslammet. Primærslammet bliver pumpet til rådnetanken sammen med det biologiske slam. I rådnetanken genereres biogas.

Optimal udnyttelse af biogas

Derudover er der sikret optimal udnyttelse af biogassen ved at installere et højeffektivt gasgeneratoranlæg, hvor den producerede biogas benyttes til at producere strøm og varme. Ligesom der er installeret en Organic Rankine Cycle (ORC), hvor overskud af varmeenergien benyttes til at producere yderligere 10% el. Dette er med til at opnå målsætningen om en energiproduktion på 50% mere end forbruget.

Se Linak-video om elektriske aktuatorer i applikationer til spildevandsbehandling - Anaerob tank

Se Linak-video om elektriske aktuatorer i applikationer til spildevandsbehandling - Salsnes filtre™

Indblik

Butterflyventiler

Vi tilbyder ét af de største udvalg af butterflyventiler på markedet, som afspejler vores kunders behov. Og vi tilbyder selvfølgelig en bred vifte af materialekonfigurationer for hver af disse typer samt enhver form for aktuering. Det betyder, at vi også kan levere de rigtige ventiler til netop din applikation.

Download brochure

Spildevandsbehandling

Se vores ventiler og tilbehør til spildevandsbehandling