Varianter og konfigurationer

Trykreducerende ventiler, trykholdeventiler og konstant flow-reguleringsventiler er en del af vores standardsortiment, og vores online beregningsværktøj kan hjælpe dig med at vælge en passende type og dimension. Vi kan også tilbyde reguleringsventiler til andre applikationer:

Trykstødsforebyggende ventil: Beskytter automatisk rørsystemet mod trykstød, som typisk finder sted ved opstart af pumper eller ved driftsvigt.

Niveaureguleringsventil, tryk: Styrer automatisk vandniveauet i tanke eller reservoirs.

Envejs: Niveaureguleringsventilen måler vandniveauet og åbner for at genfylde, så snart niveauet falder til under et indstillet minimum.

Tovejs: Som envejs, men derudover åbner ventilen for at returnere flowet, hvis indløbstrykket er lavere end trykket i tanken/reservoiret.

Niveaureguleringsventil, flyder: Styrer automatisk vandniveauet i tanke eller reservoirs.

Modulerende: Den modulerende flyder installeres et andet sted end reguleringsventilen og styrer vandniveauet differentieret mod et fastdefineret punkt. Ventilen lukker tæt ved det ønskede niveau og åbner igen, hvis påfyldning er nødvendig.

Ikke-modulerende: Den ikke-modulerende flyder holder ventilen lukket, indtil vandniveauet når det lavest accepterede niveau. Derefter åbner reguleringsventilen for at genopfylde, indtil det maksimalt accepterede niveau er nået, hvorefter ventilen lukkes.

Reguleringsventil med magnetventil: Åbner eller lukker automatisk ventilen.

Reguleringsventil med dobbelt magnetventil: Styres automatisk af elektriske signaler. Reguleringsventil muliggør fuld regulering af tryk, flow og niveau.

Multifunktion og magnetisk ventiloverstyring: Multifunktionsreguleringsventiler, som f.eks. en kombineret trykreducerende og trykholdeventil, er også en del af vores produktprogram. Mange af varianterne kan fås med magnetisk ventiloverstyring, hvor et elektrisk signal enten åbner eller lukker ventilen. Se i disse videoer, hvordan magnetisk ventiloverstyring kan installeres:

Fra standard trykreducerende ventil til trykreducerende ventil med magnetisk ventiloverstyring

Fra standard trykholdeventil til trykholdeventil med magnetisk ventiloverstyring

Andre konfigurationer

AVK tilbyder også tilbehør såsom manometre, positionsindikatorer og specielle konfigurationer som f.eks. indbygget anti-kavitationstrim, løfteøjer og udskylningsventil på filteret.

Kontakt venligst AVK vedrørende øvrige konfigurationer og variantervideo

Hvordan installeres en PRV-controller på en AVK trykreducerende ventil?
Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved at besøge vores hjemmeside giver du samtykke til, at vi bruger cookies som beskrevet i vores privatlivspolitik.