Fjernstyrede ventiler mindsker vandspildet

Trykstyring i sektioner er en vej til færre lækager og mindre energiforbrug. 16-03-2017

Af Ebbe Sønderriis
Artiklen er blevet bragt i Dansk Miljøteknologi i februar 2017

Hvis mange bruger vand på samme tid, skal vandværkets pumper arbejde hårdt for at få tryk nok på vandet. Men hvis trykket er højt om natten, hvor de fleste vandhaner er lukkede, er der stor risiko for lækager. Meget vand kan løbe ud gennem små sprækker, hvis trykket er højt.

Det problem kan løses ved at opdele nettet af vandledninger i sektioner og styre trykket i hver enkelt sektion, så der hele tiden kun er det tryk, der er nødvendigt for at forbrugerne kan få vandet ud af hanerne. ”Hvis der ligger et sygehus eller en rugbrødsfabrik med treholdsskift i et område, kan det være nødvendigt at holde trykket højt døgnet rundt. Men i mange områder, hvor der mest er beboelse, kan man sænke trykket om natten. Så bliver rørsystemet ikke så hårdt belastet. Hvis der skulle opstå en lækage, render der ikke så meget vand ud i jorden, som der ellers ville gøre,” siger markedschef Tommy Porsmose, AVK. 

Styres fra vandværket

Danske AVK er en af verdens førende producenter af ventiler – med salgsafdelinger og fabrikker i mange lande og ca. 3.400 ansatte, heraf knap 550 i Danmark. Virksomheden ligger i Galten ved Aarhus. AVK har de reguleringsventiler (trykreguleringsventiler), der skal til for at regulere trykket, så det hele tiden kun svarer til forbruget. ”Ventilerne kan fjernstyres. Du kan sidde på vandværket og regulere trykket i hver enkelt sektion. Hvis en forbruger på øverste etage i en høj ejendom klager over, at der ikke kommer vand nok ud af hanen, kan du hæve trykket i den sektion en smule. Men det kræver jo, at vandselskabet har sektioneret sit ledningsnet,” siger Tommy Porsmose.

En palet af muligheder

Aarhus Vand er nået langt med at opdele nettet i sektioner, der hver har ca. 10.000 forbrugere tilsluttet, fortæller driftsingeniør Rasmus Bærentzen.

”Det giver os mulighed for at måle, hvor meget vand vi pumper ind, og sammenligne det med det forbrug, der bliver målt hos kunderne. Forskellen mellem de to tal er et lækagetab. Vi arbejder med muligheden for at sænke trykket i nogle af sektionerne. Jo lavere tryk, jo mindre vand løber der jo ud ved lækager. Vi har også den mulighed at sænke trykket i nogle af sektionerne om natten, der er en stor palette af muligheder. Men nye vandledninger koster ca. 2.000 kr. pr meter, så det er hele tiden en afvejning,” siger Rasmus Bærentzen.

Stor besparelse i det lange løb

”Det er dyrt at lave sektionsopdeling, men der er en kæmpe besparelse i det over mange år,” siger Tommy Porsmose. Der spares både vand og energiforbrug til pumperne.  I oktober deltog 29 jyske og fynske vandværksfolk i et seminar om effektiv reduktion af vandspild hos AVK. Der var oplæg om sektionsopdeling og trykstyring og om automatiseret lækagesøgning med støjloggere mv. Der var også oplæg om AVKs gummi.

”De, der troede, at gummi bare er gummi fik én på opleveren,” ler Tommy Porsmose. ”Vi bruger mange penge på udviklingen for hele tiden at finde det rette materiale, og undgå, at bakterier sætter sig fast på de elementer, der er i vandforsyningen.”

AVK har sin egen gummifabrik, der fremstiller pakninger og andre komponenter til alle AVK-ventiler i verden. Gummiet er drikkevandsgodkendt i alle lande.

 

Store muligheder for eksport
Danske vandforsyninger har verdensrekord i lavt vandspild. Med sektionsopdeling og trykstyring kan det bringes endnu længere ned.

”Når det virker i Danmark kan man bedre eksportere løsninger til andre lande. De fleste lande har et meget stort vandspild. De kunne lære rigtig meget af vores eksempel. Kina og USA har meget store problemer – i Californien er det helt forfærdeligt. Det gælder også Østeuropa.

Værst står det til i Bulgarien, der har 55 procents vandspild. De får kun 45 procent af vandet ud til forbrugerne. Det er jo spild af gode, naturlige ressourcer,” siger Tommy Porsmose.

Regeringen har tabt tråden

AVK lægger stor vægt på kvalitet og holdbarhed. Man kan godt få ventiler, der er billigere, men de holder ikke så længe og lever ikke op til samme krav om drift og drikkevandssikkerhed.

”Derfor er det meget positivt for os, at princippet om at man ikke kun skal se på prisen men på de samlede omkostninger over lang tid, Total Cost of Ownership, kom med i regeringsgrundlaget,” siger Tommy Porsmose, AVK Danmark A/S. ”Desværre er de cirkulærer, der skal til, ikke kommet ud. Så sent som i dag har jeg siddet med et udbud, hvor der blev lagt 100 procent vægt på prisen og kun den. Jeg kan fint acceptere, hvis man vægter prisen 50 procent. Men de andre parametre skal også med. Det er ret tankevækkende og ærgerligt, synes jeg. For vi skylder vores børn og børnebørn at sikre dem noget godt drikkevand.”

”Heldigvis har vi nogle rigtig fornuftige vandforsyningsselskaber i Danmark, der går mere efter kvalitet end efter pris. Det har vi været heldige med, men jeg kunne godt tænke mig, at der var en rød tråd gennem det hele.”

Case

En fremtid med mindre vandspild

Det gennemsnitlige vandspild i det danske forsyningsnet til distribution af drikkevand er blandt de laveste på verdensplan.

Indblik

Reguleringsventiler

Reguleringsventiler kan bidrage til reduceret vandspild forårsaget af lækager og kan medvirke til en effektiv håndtering af vandforsyningen. Risikoen for vandslag og rørbrud reduceres ved at holde et konstant tryk, flow eller niveau, selvom der sker ændringer i forsyningsnettet. Det giver besparelser for vandværkerne, som derved kan reducere mængden af vandspild.

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved at besøge vores hjemmeside giver du samtykke til, at vi bruger cookies som beskrevet i vores privatlivspolitik.