Digitalisering af forsyningsnettet med nye løsninger fra AVK

AVK Smart Water har udviklet et koncept, hvor digitale enheder installeret på AVK’s standardventiler og brandhaner monitorerer forsyningsnettet og indsamler data. Løsningen er med til at sikre bæredygtighed i form af reduceret vandspild, bedre risikostyring og øget effektivitet. 03-02-2021

Data direkte fra forsyningsnettet

Der er tusindvis af ventiler og brandhaner installeret i forsyningsnettet, hvorfra der kan indsamles data. AVK Smart Water gør det muligt at indsamle disse data ved at levere digitale enheder, der nemt kan monteres på de eksisterende installationer i distributionsnetværket.

AVK Smart Water

AVK Smart Waters løsning til monitorering af forsyningsnettet er baseret på IoT-teknologi, der sender data direkte fra forsyningsnettet til en cloud-platform. Ved at installere digitale enheder i forsyningsnettet kan der skabes et smart water-netværk: det vil sige et fuldt integreret netværk, der muliggør fjernaflæsning, diagnosticering, prioritering, styring og optimering af hele netværket. VIDI-enhederne fra AVK Smart Water kan sende de indsamlede data til VIDI Cloud, som er en software-platform udviklet af AVK Smart Water til visualisering af data.

Se hvordan du opnår større effektivitet, bedre risikostyring og mindre vandspild

Hvorfor har vi brug for at digitalisere forsyningsnettet?

Vandselskaberne står hver dag over for udfordringer i forbindelse med håndtering af vandforsyningen. Klimaforandringernes potentielle betydning for vandmangel, øget forbrug, høje energiomkostninger og vandspild tvinger forsyningerne til at finde innovative løsninger.

Udfordringen er at strømline driften, sikre vandkvaliteten og samtidig beskytte miljøet og vandressourcerne. En vigtig del af løsningen er at kunne monitorere fx trykket og vandkvaliteten og spore eventuel forurening i forsyningsnettet. Digitale løsninger kan således aktivt bidrage til en mere bæredygtig og effektiv håndtering af vandforsyningen – og dermed både medføre store fordele for den lokale drift og være med til at løse nogle af vores globale miljømæssige udfordringer.