AVK er en del af Water Valley Denmark

Et nyt epicenter for vandteknologi tager form i Østjylland, hvor Water Valley Denmark – inspireret af den amerikanske tech-klynge Silicon Valley – vil samle viden og know-how om effektiv vandforvaltning. 25-03-2021

Water Valley Denmark har flere formål. For det første skal initiativet være vækstmotoren, der forløser potentialet i den danske vandsektor. For det andet skal det støtte FN's mål verdensmål for bæredygtig udvikling og sigte mod at skabe flere arbejdspladser inden for vandsektoren. Endelig er det målet at fordoble eksporten fra 20 til 40 mia. kr. frem mod 2030.

Samarbejde på tværs af den danske vandsektor

AVK sigter mod at være en socialt ansvarlig virksomhed, der samarbejder med andre virksomheder, myndigheder og organisationer, videnscentre og uddannelsesinstitutioner for at fremme bæredygtig udvikling. Inden for vandområdet er vi en del af flere partnerskaber, der arbejder for en bæredygtig udvikling i vandsektoren med et særligt fokus på verdensmål 6 relateret til rent vand og sanitet for alle.

I løbet af de seneste to år har AVK været en del af ''Den danske vandklynge'', der sigter mod at skabe relationer på tværs af vandbranchen ved at inkludere vandforsyninger, spildevandsvirksomheder, universiteter, rådgivende ingeniørvirksomheder og ikke mindst de private leverandører af komponenter, som arbejder med vand, spildevand og/eller klima. Formålet med dette partnerskab er at forbedre standarden for den danske vandforsyning og styrke eksporten af nye bæredygtige løsninger.

Centrum for vandteknologi og innovation

Det nye initiativ Water Valley Denmark bygger videre på Den Danske Vandklynge. Sammen vil de to initiativer danne centrum for vandteknologi og innovation og være i stand til at fremvise og demonstrere, hvad den danske vandforsyning er i stand til. Når det er muligt, vil der også være åbent for udenlandske besøgende.

AVK bidrager allerede med smart-komponenter til digitalisering af vandforsyningen, men vi ser store muligheder for videreudvikling og muligheden for at teste fremtidige produkter direkte i distributionsnetværket eller i forbindelse med spildevandshåndtering.

Læs mere om Water Valley Denmark i disse to artikler i avisen Børsen:
Vandbranchen vil skabe midtjysk centrum for milliardteknologier
Nyt initiativ skal løfte milliardpotentiale for dansk vandsektor

WATER VALLEY DENMARK

Besøg siden om Water Valley Denmark på Dansk Industris hjemmeside

Water Valley Denmark

VANDTEKNOLOGI

Lær mere om de mange aspekter af vand- og spildevandshåndtering på vores Indblikssider

Gå til indblik

Brochure

AVK bæredygtighedsrapport 2022/2023

Vi arbejder målrettet for at bidrage til at nå FN’s Verdensmål og for at reducere vores miljø- og klimapåvirkning.

Case

Automatisering skal fremtidssikre vandforsyningen

Et nyt anlæg ved Aarhus skal sikre, at den mængde vand, der leveres, svarer til det faktiske forbrug, forbedre arbejdsforholdene for medarbejderne og opnå så sikker en drikkevandsforsyning som muligt.
Se alle cases