Positivt tryk for at undgå rørskader, forurening og luft i rørsystemet

AVK reguleringsventiler i brug

Udfordring:

Grundvand pumpes og ledes nedad til et vandværk. I tilfælde af pumpesvigt, falder trykket med det samme og på grund af tyngdekraften vil vandet løbe nedad mod anlægget. I takt med at rørledningen bliver tømt, er der risiko for indtrængen af luft eller forurening fra omgivelserne og i værste fald kollaps af rørsystemet

Løsning:

En trykreducerende reguleringsventil (PSV) installeres tæt på rørets indløb til rensningsanlægget. Ventilen registrerer indløbstrykket. Hvis indløbstrykket falder til under et specificeret setpunkt, fx på grund af pumpestop, vil ventilen lukke og opretholde positivt tryk i røret og derved undgå risikoen for vakuum. Når pumpen starter, og indløbstrykket igen er over setpunktet, vil ventilen åbne, og vandforsyningen til anlægget vil fortsætte.

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved at besøge vores hjemmeside giver du samtykke til, at vi bruger cookies som beskrevet i vores privatlivspolitik.