AVK Danmark A/S

Kontrolventiler optimerer vandforsyningen og reducerer vandspild

Vand er en ressource, vi skal passe på. Vi skal sikre, at der er vand til kommende generationer og til en voksende befolkning. Kontrolventiler kan bidrage til reduceret vandspild og medvirke til effektiv håndtering af vandforsyningen ved at holde et konstant tryk, flow eller niveau, selvom der sker ændringer i forsyningsnettet. 

Følger af vandspild
Fra et miljømæssigt perspektiv går betydelige mængder dyrebart vand til spilde, og den energi, der bruges til at behandle og distribuere vandet, er ligeledes spildt. Uafregnet vand, der på grund af lækager, tyveri eller unøjagtige målinger går til spilde, inden det når forbrugeren, giver uønskede udgifter.


  Hvordan kan kontrolventiler hjælpe?

Automatiske kontrolventiler bruges til at skabe effektivt tryk og flow. Det betyder:
 • Reduceret vandspild forårsaget af lækager
 • Reduceret risiko for vandslag og brud på rør
 • Færre forstyrrelser for forbrugerne
 • Minimeret risiko for forurening
 • Besparelser for vandværkerne
    Primære egenskaber for AVK kontrolventiler
Det sikre valg, der giver præcis regulering, let vedligeholdelse og lang holdbarhed: 
 • Alle ikke-coatede metaldele er produceret af rustfrit stål AISI 316
 • Fusion bonded GSK godkendt epoxycoating (300 mikron) 
 • AVK's egen-producerede gummidele godkendt til drikkevand
 • Modulopbygget pilotsystem, der tillader let tilpasning til andre applikationer uden at udskifte ventilen
 • Uafhængig justering af åbne-/lukkehastighed giver fuld kontrol
 • Parabolsk sædedesign giver præcis regulering og stabilitet ved lavt flow
 • Stor membran sikrer hurtig reaktion selv ved mindre trykændringer
 • Løftet sæde forebygger skader indeni ventilen forårsaget af kavitation
 • AVK design og produktion med 100% tryktest og 10 års garanti
 

Regulering af tryk - reducer eller fasthold


Trykreducerende kontrolventiler
En trykreducerende kontrolventil reducerer automatisk et højere indløbstryk til et lavere udløbstryk uafhængigt af ændringer i flow eller indløbstryk.

Den trykreducerende pilot måler udløbstrykket gennem forbindelsen på ventilens udløbsport. Under flow reagerer den på små ændringer i udløbstrykket ved at kontrollere ventilens position ved modulering af trykket i kontrolkammeret. Når udløbstrykket afviger fra pilotens indstilling, moduleres piloten for at sikre trykregulering.

Eksempel: Trykket er 7-8 bar, hvilket er passende i forhold til at levere til forbrugerne i område A, men for højt for forbrugerne i område B. En trykreducerende kontrolventil installeres for at reducerer trykket til 3 bar i område B.


 

Trykholde-/trykaflastningskontrolventiler
En trykholdekontrolventil fastholder automatisk et specificeret minimumindløbstryk ved at lette overskydende tryk uanset ændringer i flowet.

Trykholdepiloten reagerer på små ændringer i indløbstrykket og kontrollerer ventilens position. Hvis indløbstrykket falder til under det specificerede niveau, vil ventilen lukke eller moduleres for at sikre et minimumindløbstryk. Trykholdeventilen fastholder et minimumtilløbstryk på indløbet og tillader sædvanligvis flow. Trykaflastningsventilen forbliver normalt lukket og åbner kun, når trykket overstiger en prædefineret værdi.

Eksempel: Når vandreservoiret fyldes, falder trykket og efterlader forbrugerne uden tilstrækkeligt vand. En trykholdekontrolventil installeres for at bevare trykket til forbrugerne.