Hvad er en skydeventil?

Skydeventiler kan benyttes til alle slags applikationer og er velegnede til installationer både over jord og til nedgravning. Til installationer under jord er det især afgørende at vælge den rigtige type ventil for at undgå høje omkostninger til udskiftning.

Skydeventiler er designet til helt åben eller helt lukket funktion. De er installeret i rørledninger som afspærringsventiler, og bør ikke anvendes som hverken kontrol- eller reguleringsventiler. Betjening af en skydeventil sker ved en roterende bevægelse af spindlen enten med uret for at lukke (CTC  højrelukkende) eller med uret for at åbne (CTO  venstrelukkende). Når ventilspindlen betjenes, bevæger skyderen sig opad eller nedad på den gevindskårne del af spindlen. 

Hvor anvendes skydeventiler?

Skydeventiler bruges ofte, når minimalt tryktab og fuldt gennemløb er nødvendigt. Når den er helt åben, har en typisk skydeventil ingen forsnævring i gennemløbet, hvilket gør, at der er et meget lille tryktab, samt giver mulighed for at anvende en rensegris. En skydeventil er en multiturn-ventil, hvilket betyder, at betjening af ventilen sker ved hjælp af en gevindskåret spindel. Ventilspindlen skal drejes flere gange for at gå fra åben til lukket position, og denne langsomme betjening gør, at vandslag forhindres.

Skydeventiler kan anvendes til mange forskellige slags applikationer. AVK's skydeventiler er velegnede under følgende betingelser:

  • Drikkevand, spildevand og neutrale væsker: temperatur mellem -20 og +70 ° C, maks. 5 m/s flowhastighed og op til 16 bar differenstryk.
  • Gas: temperatur mellem -20 og +60 ° C, maks. 20 m/s flowhastighed og op til 16 bar differenstryk.

Se AVK’s montagevejledning for skydeventiler til vand/spildevand og gas (på engelsk). 

AVK tilbyder også reguleringsventiler. Læs mere om formål og fordele

Skydeventiler med by-pass

Ventiler med by-pass tilbydes af tre årsager:

  • For at gøre det muligt at udligne differenstrykket i rørledningen, reducere ventilens åbent moment og dermed muliggøre enkeltmandsbetjening.
  • Når hovedventilen er lukket og by-pass er åbent, muliggør det et kontinuerligt flow og forhindrer stillestående vand.
  • For at forebygge vandslag, der ellers kan opstå ved for hurtig åbning af ventil.

AVK tilbyder skydeventiler med by-pass i dimensioner fra DN450, se serie 06/30.

Metaltættende vs. blødtættende skydeventiler

Indtil den blødtættende ventil blev introduceret i markedet, blev den metaltættende benyttet. Det koniske skyderdesign og den vinkelformede tætning på en metaltættende skyder kræver en fordybning i ventilbunden for at sikre, at ventilen lukker tæt. Hermed kan sand og småsten blive indlejret i fordybningen. Rørnettet vil aldrig blive helt fri for urenheder, ligegyldigt hvor grundigt rørene gennemskylles ved installation eller reparationer. Derfor vil enhver metalskyder med tiden miste sin evne til at sikre dråbetæthed.

En blødtættende skydeventil har en plan ventilbund, som giver fri passage for sand og småsten i ventilen. Hvis urenheder passerer, mens ventilen lukker, omslutter gummifladen urenhederne, mens ventilen er lukket. En korrekt gummikvalitet er tilstrækkelig blød til at absorbere urenheder, og stærk nok til at urenhederne skylles igennem systemet, når ventilen åbnes igen. Det betyder, at gummioverfladen genvinder sin oprindelige form og sikrer dråbetæthed.

Skydeventiler med stigende vs. ikke-stigende spindeldesign

En stigende spindel er fikseret til skyderen, så når ventilen betjenes vil den stige og falde. Det giver en visuel indikation af ventilpositionen og muliggør smøring af spindlen. En møtrik roterer omkring spindlens gevind og bevæger spindlen. Denne type ventil er velegnet til installationer over jord.

Ikke-stigende spindler er fikseret til ventilen, og ved rotation vil skyderen stige eller falde inde i ventilen. De fylder mindre vertikalt, da spindlen er inden i ventilhuset. AVK tilbyder skydeventiler med fabriksmonteret indikator på den øverste del af spindlen for at indikere ventilpositionen. Skydeventiler med ikke-stigende spindler er velegnede til installationer både under og over jord.

De fleste af AVK’s ventiler er designet med ikke-stigende spindel, men vi tilbyder også skydeventiler med stigende spindel til applikationer inden for vand, spildevand og brandbekæmpelse.

animation

Skydeventiler

Egenskaber for og varianter af vores skydeventiler til vand, spildevand, gas og brandbekæmpelse