Vand i verden – lokale og globale udfordringer

Vand er forudsætningen for alt liv, og med hæftet "Vand i verden" vil vi gerne bidrage til at få udbredt tilstrækkelig viden om den store betydning, vand har for menneskers sundhed og livskvalitet, verdens energiforbrug og klimapåvirkninger, og de økonomiske perspektiver af vandspild og urenset spildevand. Altså, de store problemstillinger som har ført til bl.a. FN's bæredygtighedsmål nr. 6: rent drikkevand og sanitet til alle.

Download hæftet "Vand i verden – lokale og globale udfordringer"

Vandspild, vandmangel og forurenet vand

Drikkevand er mange steder i verden en knap ressource. Alligevel når mere end en tredjedel af det producerede drikkevand aldrig frem til forbrugerne. Vandspild kombineret med vandmangel og udledning af urenset spildevand udgør et enormt problem for mennesker og miljø over hele kloden.
”Vandspild er noget af det værste, fordi det jo både er spild af en ofte sparsom ressource, nemlig vandet, og samtidig af de ressourcer der er brugt på at indvinde vandet” – Bjørn Kaare Jensen, Vice chairman, Danish Water Forum, President, European Water Association (EWA)

Forurenet drikkevand koster millioner af liv verden over. For os i Danmark er rent drikkevand og let adgang til sanitet en selvfølgelighed, mens det for mange mennesker i udviklingslandene kun er en drøm.

Her kan du se en række tankevækkende og bekymrende fakta om verdens håndtering af vand og spildevand - se mere i hæftet "Vand i verden"

  • I 2025 forventes det, at 1,8 mia. mennesker lever med absolut vandmangel.
  • To mia. mennesker har kun adgang til vand, der er forurenet af ekskrementer.
  • Globalt er det samlede vandspild 35-40%. I EU er det gennemsnitlige vandspild 22-25%.
  • 70% af verdens vandforbrug går til produktion af mad, men en tredjedel af den producerede mad bliver kasseret. En tredjedel af det vandforbrug er dermed reelt spildt.
  • Rent drikkevand og bedre sanitet kan på globalt plan give sundhedssektoren besparelser på 10%.
  • 80% af verdens spildevand ledes ubehandlet ud i naturen.

Kompetencer og teknologier

Globalt er der stigende politisk fokus på vandudfordringerne, og øget politisk forståelse for, at der skal gøres noget. En del af den stigende opmærksomhed er blevet til FN’s verdensmål, og på europæisk plan er EU’s reviderede drikkevandsdirektiv et skridt i den rigtige retning.

Med den viden, de kompetencer og de erfaringer, vi har i Danmark, kan vi hjælpe med til at kæmpe for rent vand, sundhed og bedre hygiejne rundt omkring i verden. Der findes teknologier og produkter, som kan være med til at gøre en forskel, reducere nogle af problemerne og give mange mennesker et bedre liv.

Som leverandør til vandsektoren arbejder vi for at forbedre vandforsyningen ved at reducere vandtabet og gøre den daglige drift og det nødvendige vedligehold så kosteffektivt som muligt. Det senest udviklede værktøj er digitale løsninger til real-time overvågning af forsyningsnettet i forhold til vandtab, tryk, temperatur m.v. Med disse data har forsyningsselskaberne et kvalificeret grundlag for at sikre forsyningssikkerhed, optimere drift og vedligeholdelse samt at reducere vandtabet.

Video

Globale vandudfordringer

Der er stigende fokus på de globale vandudfordringer og øget politisk forståelse for, at der skal gøres noget. Vi har bedt nogle af vores kolleger fra vandindustrien om at give deres bud på, hvordan danske løsninger kan bidrage.

Video

Reducering af klimaaftrykket

De globale udfordringer med at finde løsninger på vandmangel og spare på det rene drikkevand står højt på klimadagsordenen. Hør Mads Warmings bud på, hvordan danske kompetencer kan bidrage.

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved at besøge vores hjemmeside giver du samtykke til, at vi bruger cookies som beskrevet i vores privatlivspolitik.