Produktion og arbejdsmiljø

International standard for miljøledelse

AVK lever op til den internationalt accepterede ISO 14001-standard, som danner fundament for miljøledelse i virksomheder. Vi arbejder kontinuerligt på at opfylde lokale miljøstandarder og minimere vores miljøpåvirkninger, både hvad angår produktionsprocesser og materialer.

Vi er stolte af at have opnået flere certificeringer. Det viser vores pålidelighed som global markedsleder, når det kommer til at skabe bæredygtige løsninger på tværs af landegrænser:

  • ISO 9001 – kvalitetsledelse
  • ISO 29001 – kvalitetsledelse inden for olie- og gasindustrien
  • ISO 14001 – miljøledelse
  • ISO 45001 – arbejdsmiljøledelse

Miljøvenlig produktion

På AVK Advanced Castings støberi, der forsyner AVK-gruppen med støbegods til ventiler og brandhaner og andet metalstøbegods, bruger vi den innovative ”lost foam”-teknologi, som giver forbedret ydeevne og reduceret energiforbrug samt partikeludledning. Derudover bliver en stor andel af vores støbegods produceret af genanvendt jernskrot.

AVK's produktion af primært plastikpaller og gadedæksler på vores produktionsanlæg AVK Plast i Danmark og AVK Plastics i Holland er hvert år baseret på mere end 24.000 tons genanvendt plast. De genanvendte plastmaterialer, som vi bruger, omfatter låg fra plastikflasker, der er blevet formalet, og plastaffald, der er skåret af genanvendte airbags. Når plastik sælges som nye kvalitetsprodukter, forøges levetiden med ca. 50 år.

AVK-koncernen har sat meget strenge krav for sine produktionsselskaber med hensyn til energi- og vandforbrug. Alle selskaber gør derfor en stor indsats for at reducere forbruget, hvor de kan. Det er samtidig vores mål, at vi altid skaffer os af med kasserede materialer på miljømæssigt forsvarlig vis, og at alle AVK-produktionsselskaber på langt sigt kan imødekomme kravet om "zero waste to landfill".

Eksempler på nylige tiltag for at minimere AVK International's forbrug og dermed mindske klimaaftrykket er:

  • Ny varmeveksler til forvarmning inden coating
  • Nye energibesparende ventilationsanlæg på kontorer og fabrik
  • LED lyskilder med bevægelsessensorer
  • Nye transportbånd med frekvensstyring
  • Rumopvarmning på ny fabrik via varmepumpe

Et sikkert arbejdsmiljø er førsteprioritet i AVK

AVK er en global virksomhed, der driver forretning over hele verden, og vi skal derfor tage hensyn til forskellige omstændigheder og forhold og de deraf følgende risici i forskellige lande. I alle lande, hvor AVK er tilstede, er det grundlæggende at agere på en ansvarsfuld måde over for medarbejdere, miljø og samfund. Koncernen følger de enkelte selskaber nøje og sikrer ved løbende besøg, at de efterlever de definerede kriterier.

Vi fokuserer på at reducere antallet af arbejdsrelaterede ulykker og på forebyggende foranstaltninger. Dette har resulteret i en konstant nedgang i antallet af ulykker. Vi sikrer også, at arbejdsforhold, udstyr og værktøj til at gennemføre den specifikke opgave vedligeholdes, gennemgås og udvikles regelmæssigt.

Virksomhederne i AVK-gruppen har fastsat en række standarder, som vores leverandører skal overholde for at blive certificerede leverandører. Det er afgørende for os at opnå bæredygtighed i hele forsyningskæden. Vi samarbejder med ansvarlige partnere med høje etiske standarder, og som overholder international lovgivning.

Video

Fra genbrugsplast til gadedæksler

Se her, hvordan plastikaffald som fx sodavandskapsler bliver omdannet til nye produkter hos AVK Plastics i Holland

Download

AVK bæredygtigheds-rapport 2021

Bæredygtighed er en del af vores DNA. Vi arbejder målrettet for at bidrage til at nå FN’s Verdensmål og for at reducere vores miljø- og klimapåvirkning.
Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved at besøge vores hjemmeside giver du samtykke til, at vi bruger cookies som beskrevet i vores privatlivspolitik.