AVK Danmark A/S
Global Mindset, Local Footprint

AVK International

AVK International A/S blev etableret som den første virksomhed i AVK Gruppen og beskæftiger omkring 230 medarbejdere, hvilket gør virksomheden til én af de største i AVK Gruppen.

AVK International producerer blødtættende skydeventiler, dobbelt-excentriske butterflyventiler, hydranter, kontraventiler, stikledningsventiler samt en række tilbehør til de rørnet, som forsyner os med rent drikkevand og naturgas. AVK tilbyder også produkter til spildevandshåndtering og brandbekæmpelse, og et globalt produktprogram bestående af over 70.000 produkter. AVK International har ansvaret for salg og markedsføring i Kontinental Europa.

Produktionen foregår i et moderne produktionsanlæg, hvor et optimeret vareflow sikrer den kortest mulige gennemløbstid med et minimum af manuel transport i fabrikken. Mange arbejdsprocesser er automatiserede ved hjælp af robotter og avanceret computerteknologi. Arbejdsmiljøet er sat i højsædet og tunge løft og uhensigtsmæssige bevægelser er elimineret.

Den seneste tilbygning hos AVK International er et topmoderne distributionscenter på 13.200 m2, der på længere sigt skal danne rammen om et europæisk distributionscenter. Den interne transport foregår ved hjælp af rullebånd, AGVere og smalgangstrucks, der er forbundet i et fremtidsorienteret IT-system.

Du kan læse mere om AVK International og AVK Gruppen på www.avkvalves.eu