Testprocedure for koblinger iht. EN 14525

Kun få producenter hævder at leve op til EN 14525-standarden, og i realiteten er det op til producenterne selv at teste deres koblinger i overensstemmelse med kravene. Da vi lancerede Supa Maxi™-serien, var der ikke officielle KIWA- eller DVGW-testregulativer tilgængelige til brug for at opnå en officiel typegodkendelse iht. EN 14525. Som konsekvens deraf kunne kunderne ikke være sikre på, at producenternes påstande var korrekte. Derfor gik vi sammen med KIWA i Holland og DTI i Danmark om at definere en gældende testprocedure og efterfølgende få testresultaterne verificeret af KIWA i overensstemmelse med EN 14525-kravene.

Testproceduren iht. EN 14525 sikrer først og fremmest et funktionelt og holdbart produkt. Selvom trækfaste koblinger ofte bruges til midlertidige reparationer, som senere måske udskiftes med en mere permanent løsning, forbliver mange koblinger installeret på rørsystemet i hele deres levetid. Det er derfor vigtigt, at koblingerne bliver ved med at være tætte.

Testprocedure

Anvendelse

Duktiljernskoblinger og flangeadaptere til brug på rør af forskellige materialer: dutiljern, gråjern, stål, PVC-U, PE og fibercement.

Testemner

Der udvælges en lille, en mellem og en stor kobling med flangeadapter (DN100, DN200 og DN300) og én tilfældig størrelse DN350-600.

Krav

Der må ikke være lækage under nogen af testene #1 til #4, som er beskrevet herunder. Koblingerne alene skal absorbere hele trykket uden ekstern støtte til enderne.

Rørtyper:

Koblingerne testes på følgende rør:

 • Duktiljern: PN16, rør med henholdsvis minimum og maksimum ekstern diameter (min./maks. tolerance)
 • PVC: PN6 og PN16, nominel diameter rør
 • PE: PN6 og PN16, nominel diameter rør

Test af rør af asbestcement og stål er ikke påkrævet, da disse anses for at være stive rør sammenlignelige med rør af duktiljern.

Test #1: Rørsamling - lige og afvinklede stive rør

Alle koblinger testes på et duktiljernsrør med maksimum og minimum diameter med et vandtryk på 1,5 x PN16 + 5 bar = 29 bar for PN16 eller 1,5 x PN10 + 5 bar = 20 bar for PN10 med konstant tryk i mindst 2 timer. Sidebelastning på 40 x DN (mm) i N (Newton) påføres samtidig:

 • Lige rørsamling uden afvinkling
 • 4° afvinkling på hver side, svarende til 8° for en samling af to rørender i en kobling

Test #2: Rørsamling -fleksible rør af PVC/PE

Alle koblinger testes på en lige samling med et vandtryk på 1,5 x PN + 5 bar, med konstant tryk i mindst 2 timer. PVC-rør udsættes for samtidig sidebelastning på 40 x DN (mm) i N (Newton). Udføres på følgende rør:

 • PVC/PE PN6, vandtryk 1,5 x PN6 + 5 bar = 14 bar
 • PVC/PE PN10, vandtryk 1,5 x PN10 + 5 bar = 20 bar
 • PVC/PE PN16, vandtryk 1,5 x PN16 + 5 bar = 29 bar

Test #3: Rørsamling - vacuumtest

Alle koblinger testes med et tryk på -0,8 bar. Trykket må ikke ændres med mere end 0,08 bar over 2 timer. PVC rør udsættes for samtidig sidebelastning på 40 x DN (mm) i N (Newton). Udføres på følgende rør:

 • duktiljernsrør med minimum tolerance
 • PVC PN6
 • PE PN6

Test #4: Rørsamling - holdbarhedstest

Alle koblinger testes ved 24.000 gange pulserende tryk, stigende og faldende mellem 13 bar og 18 bar. Duktiljerns- og PVC rør udsættes for samtidig sidebelastning på 40 x DN (mm) i N (Newton). Udføres på følgende rør:

 • duktiljernsrør med minimum tolerance
 • PVC PN6
 • PE PN6

AVK’s testprocedure for Supa Maxi™ overstiger kravene iht. EN 14525

Vores testprocedure opfylder kravene til EN 14525. Dog har Supa Maxi™ trækfaste universal koblinger igennem udviklingsfasen været underlagt og har bestået væsentligt mere krævende tests baseret på vores erfaring med trækfaste koblinger. Alle størrelser i intervallet DN40 til DN400 er testet i overensstemmelse med ovenstående og desuden på asbestcement- og stålrør samt tyndvæggede rustfrie stålrør tillige med fuld afvinkling af alle rørtyper. Et duktiljernsrør er også blevet udsat for stor vægtbelastning på en frithængende rørende for at teste stabilitet under ekstreme forhold simulerende jordsætning. Desuden er der foretaget en mekanisk test med påvirkning af koblingen svarende til et vandtryk på 30 bar og maksimal afvinkling. Derudover blev koblinger monteret ved temperaturer mellem -30°C og +70°C, tilspændt med de givne momenter og testet som beskrevet i test #1 og #2 for at verificere anvendelighed i meget kolde eller varme omgivelser. Endelig er der også foretaget test med luft for at verificere anvendeligheden til gasapplikationer. Supa Maxi™-koblingerne forblev tætte og trækfaste gennem alle disse tests.

Læs mere om vores sortiment af Supa Maxi™.

 

Download brochure

Kender du de gældende krav for ventiler til drikkevand?

Godkendelser er især vigtige for drikkevandsapplikationer, hvor det er afgørende, at komponenterne ikke må udgøre en risiko for forurening og ikke må påvirke smag og lugt. Ved at opnå og vedligeholde de mest anerkendte godkendelser inden for vand kan vi garantere, at AVK-ventiler altid lever op til højeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder.