Case

Brandslukningsanlæg på Aarhus oliehavn

I 2013 færdiggjorde Wicotec Kirkebjerg ledningsarbejdet i et nyt brandslukningsanlæg på Aarhus havn. Det er et projekt, der har stor betydning for sikkerheden på havnen. AVK er stolte af at have leveret ventiler til ledningsentreprisen igennem én af vores hovedforhandlere.

På Aarhus Oliehavn står der ca. 90 tanke med omkring 500.000 tons benzin, gasolie og andre olieprodukter. De udgør en stor risiko for brand, eksplosion og miljø, og det nye brandslukningsanlæg er derfor installeret for at sikre at eventuelle brande kan slukkes hurtigst muligt.

Brandslukningsanlægget

Projektet tog sin begyndelse i 2012, hvor det blev besluttet, at det gamle anlæg skulle nedlægges og erstattes med et nyt som følge af skærpede myndighedskrav og gentagne renoveringer af det gamle. Det gamle anlæg bestod af stålrør, som efterhånden var så tærede, at der ved de årlige prøvetryk måtte foretages renoveringer, førend systemet kunne fungere. Derfor var det mest hensigtsmæssigt at bygge et nyt anlæg og samtidigt udvide anlægget ved at installere mammuthaner med Storz koblinger og butterflyventiler i stedet for de tidligere benyttede brandhaner.

Selve pumpesystemet består af DN 400, DN 450 og DN 500 skydeventiler, der pumper vand ind fra havet med et konstant tryk på 5 bar. Når systemet benyttes, og hanerne bliver åbnet, vil pumperne automatisk blive aktiveret indenfor cirka et minut, og trykket vil stige til 14 bar. Anlægget er dimensioneret til at kunne pumpe ca. 2000 m3 vand i timen til direkte brug, og helt op til 3000 m3 vand om nødvendigt. I starten blev det overvejet at benytte brandhaner, men da trykket ikke er højt nok i brandhaner valgte man en løsning bestående af 14 mammuthaner, hver med 2 stk. DN 150 butterflyventiler og 4 stk. DN 80 landing valves, alle monteret med storz koblinger.