AVK Danmark A/S
Gå til Produktsøgeren

Spildevandsbehandling

Spildevand er ikke kun brugt vand fra husholdninger og industri. Spildevand er også naturligt regnvand, som i nogle regioner forårsager oversvømmelse. Alle disse spildevandstyper kan genbruges, men for at genbruge spildevandet kræves den rigtige behandling. Vi kan hjælpe med at definere de rigtige løsninger.

AVK ventiler til spildevand er egnet til en række applikationer inden for spildevandsopsamling, behandling og udløb. Ventiler og tilbehør benyttes, når spildevandet opsamles og ledes til pumpestationer og ind i renseanlægget, samt når renset spildevand udledes til naturen.